Uspješno završen projekt EIZmetrics
Na Ekonomskom institutu, Zagreb uspješno je kraju priveden još jedan projekt – Uspostava višenamjenske učionice na Ekonomskom institutu, Zagreb – EIZmetrics. Glavna je aktivnost, ujedno i cilj ovog projekta, bila uspostava funkcionalne računalne učionice na Ekonomskom institutu, Zagreb.

Provedba projekta trajala je ukupno 2 godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.469.940,00 kuna i financirana je bespovratnim sredstvima unutar Poziva „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“ (Europski fond za regionalni razvoj).
 
Cilj ovog projekta bio je uspostavljanje multifunkcionalne učionice koja može omogućiti jačanje inovacijskih kapaciteta EIZ-a putem poboljšanja IRI infrastrukture i nabavke opreme nužne za prijenos znanja, diseminaciju rezultata i provedbu aktivnosti istraživačko-razvojnih projekata, jačanje znanstvenoistraživačkih kapaciteta i međunarodne vidljivosti EIZ-a, jačanje međunarodne suradnje, jačanje institucionalne suradnje s dionicima iz različitih sektora, bolje uključivanje EIZ-ovih istraživača i njihovih aktivnosti u Europski istraživački prostor i izgradnju istraživačko-međunarodnih mreža.

Uz ispunjenje navedenih ciljeva, višenamjenska učionica daje i novi sadržaj postojećoj specijaliziranoj biblioteci Instituta, najvećoj i najstarijoj knjižnici u Hrvatskoj u području ekonomske znanosti, koja sakuplja, obrađuje i čuva vrijednu građu iz područja ekonomske znanosti.
 

Uspješnom realizacijom projekta osigurano je kontinuirano podizanje kvalitete istraživanja na Ekonomskom institutu, Zagreb te su osigurani preduvjeti za promjenu kulture Ekonomskog instituta, Zagreb na način da se interakcijom sa sadašnjim i budućim dionicima stvara okruženje poželjno za istraživanje. Za razliku od dosadašnjih projekata u kojima naši znanstvenici stvaraju nematerijalna dobra, ovaj projekt je bio drugačiji jer su provodili projekt s materijalnim outputom, čime su uvećali upotrebnu vrijednost vlastitih materijalnih dobara. 

Čestitke dr. sc. Zoranu Aralici, voditelju projekta te suradnicama dr. sc. Marini Tkalec, dr. sc. Tajani Barbić i dr. sc. Maruški Vizek, kao i svim ostalima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta.

Više fotografija učionice možete pronaći u galeriji.
 

Galerija

Vrh