EIZ – istraživački centar u S3 području u Hrvatskoj

9. kolovoza 2022.


U razdoblju od 2016. do danas, istraživači na Ekonomskom institutu, Zagreb intenzivno se bave istraživanjima tema povezanih sa Strategijom pametne specijalizacije (S3) u Hrvatskoj. Uglavnom je riječ o istraživačima iz Odjela za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore. Kao rezultat tog djelovanja nastalo je trinaest radova iz različitih područja ove strategije. Pri tome ti radovi pripadaju različitim kategorijama kao što su radovi u časopisima, radni materijali, izvještaji i poglavlja u knjigama.
 
S3 teme/radovi odnose se na:
  • mapiranje pojedinih tematskih područja unutar S3 strategije /Exploring the performance of researchers of the selected thematic priority area within the Croatian Smart Specialisation Strategy [1]; Analitičko izvješće o provedenom znanstvenom i tehnologijskom mapiranju [2]  
  • koncipiranje inovacijskih sustava u Hrvatskoj / Regional competitiveness in the context of "New industrial policy" - the case of Croatia [3]; Innovation Systems in Croatian Regions [4]
  • vrednovanje potreba za prijenosom znanja u području inovacijskih programa unutar Zapadnog Balkana /Assessing research and policy support needs for innovation in the South East Europe [5]
  • monitoring i evaluaciju inovacijskih programa povezanih sa S3 u Hrvatskoj / Monitoring of Innovation Programmes in Croatia [6]; Project Monitoring and Evaluation - STPII [7].
 
Ranije navedenim radovima mogu se pridodati i radovi koji analiziraju specifične teme povezane s funkcioniranjem S3 područja u Hrvatskoj, kao i radovi koji se ne odnose izravno na funkcioniranje S3 područja, ali su povezani sa S3 temama.
 
Specifične S3 teme/radovi odnose se na:
  • Ključne razvojne tehnologije u Hrvatskoj / Analiza ključnih razvojnih tehnologija u inovativnom okruženju u Hrvatskoj [8]; How to select and develop Key Enabling Technologies and policies to advance manufacturing in Croatia? Localising roles for innovation researchers and policy makers [9]
  • Klastere konkurentnosti, klastere inicirane od strane države / The development of competitiveness clusters in Croatia: a survey-based analysis [10]; Patterns of value creation in policy-driven cluster initiatives: Evidence from the Croatian competitiveness clusters [11]
  • Analizu pojedinih poslovnih klastera, dijelova drvno-prerađivačke industrije, koji u Hrvatskoj djeluju unutar S3 područja / Do firms in clusters perform better? Lessons from wood-processing industries in new EU member states [12]; What do Members Expect from Cluster Membership? The Case of the Croatian Wood Cluster [13]
 
Radovi povezani sa S3 temama odnose se na:
 
  • Evaluaciju financijskih potpora The impact evaluation of grants for young micro and small firms during the recession [14]
  • Mogućnost dobivanja financijske potpore/Regional Perspective on R&D Policies for SMEs: Does Success Breed Success? [15].
 
U stvaranju navedenih radova sudjelovalo je desetak istraživača, većinom s EIZ-a, zajedno s nekoliko istraživača sa Sveučilišta u Dubrovniku i poznatih europskih institucija kao što su Sveučilište Bocconi, UCL, UNU MERIT.
 
Izrada navedenih radova potaknuta je velikim dijelom i radom na H2020 projektu SmartEIZ (https://www.smarteiz.eu/) koji je implementiran u razdoblju od 2016. do 2018. s partnerskim institucijama UCL, Sveučilište Bocconi i UNU MERIT. Sami radovi objavljeni su i u razdoblju nakon završetka tog znanstveno-kompetitivnog projekta. Osim stvaranja metodološke osnovice za bolje praćenje S3 područja u Hrvatskoj, koja se može upotrijebiti i s ciljem unaprjeđenja ukupne S3 policy prakse u Hrvatskoj, radovi su postali i prilika za suradnju kako između samih znanstvenika, tako i između znanstvenika i dionika iz ostalih sektora u Hrvatskoj i u inozemstvu.
 
Na ovaj je način EIZ postao istraživački centar u području S3 u Hrvatskoj s mogućnošću proširenja takvog djelovanja na zemlje u okruženju koje imaju poteškoća u donošenju i provedbi S3 strategije.
 
Vrh