Institut dobio PMI IMPACT grant za istraživanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima
 
Ekonomski institut, Zagreb započeo je provedbu istraživačkog projekta „Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti – BalkanSmugg“. Projekt financira PMI IMPACT, globalna inicijativa tvrtke Philip Morris International za dodjelu bespovratnih sredstava, s ciljem davanja potpore privatnim i nevladinim organizacijama za razvoj i provedbu projekata s dugotrajnim utjecajem na ilegalnu trgovinu i slične oblike kriminala.   

BalkanSmugg jedan je od 32 projekta koja je u prvom krugu financiranja odabrao stručni savjet inicijative, između više od 200 projektnih prijedloga zaprimljenih od različitih organizacija iz cijelog svijeta.   

Projektom će se analizirati ilegalna trgovina cigaretama i ostalim duhanskim proizvodima i dati uvid u to kako krijumčarenje doživljavaju građani zemalja balkanske rute, a to su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Kosovo.  

Istraživanje će ocijeniti ekonomske troškove ilegalne trgovine duhanskih proizvoda procjenom neslužbenog gospodarstva za promatrane balkanske zemlje. Analizirat će se razlike između trošarina i carina na duhanske proizvode kako bi se shvatio njihov utjecaj na balkansku krijumčarsku rutu duhanskih proizvoda. Izradit će se i dugoročne prognoze postupnog povećanja trošarina u svim zemljama regije te modelirati scenariji izjednačavanja trošarina na duhanske proizvode, čime bi se smanjile razlike u cijeni duhanskih proizvoda među zemljama i suzbilo krijumčarenje. Jedan od ciljeva projekta je analiza strukturalnih promjena u proizvodnji i dodanoj vrijednosti duhanske industrije, uključujući proizvodnju duhana u promatranim zemljama.   

Specifični cilj projekta je stvoriti veliku bazu podataka o stavovima o ilegalnoj trgovini i praksama pušača koji kupuju cigarete na crnom tržištu. Stoga je u središtu ovog istraživanja anketa o stavovima i iskustvima građana vezanim uz ilegalnu trgovinu cigaretama i ostalim duhanskim proizvodima.   

Budući da anketni podaci također omogućuju procjenu izgubljenih prihoda za sve tvrtke u opskrbnom lancu duhana i drugih proizvoda koji su predmet krijumčarenja, input-output modelom će se procijeniti i utjecaj tih izgubljenih prihoda na BDP i zaposlenost u pojedinim zemljama. Ova je procjena neophodna kako bi se ilegalna trgovina cigaretama i ostalim duhanskim proizvodima stavila u gospodarski kontekst i mjerljiv ekonomski okvir.  

Uloga projekta je i podizanje svijesti o štetnosti ilegalne trgovine cigaretama i drugim duhanskim proizvodima na Balkanu te davanje preporuka nositeljima politike i svim dionicima u procesu, koji će biti uključeni od samog početka projekta.   

Projekt će imati dugotrajne učinke na području Balkana i šire. Trajat će dvije godine, do 14. srpnja 2019. godine. Projektni tim koji se sastoji od sedam istraživača vodit će dr. sc. Jelena Budak, pomoćnica ravnateljice Ekonomskog instituta, Zagreb.

 

 
Vrh