Obavijest o rezultatima natječaja

6. travnja 2020.
 
I. Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, objavljen je 29.01.2020. u Narodnim novinama NN 11/2020, dnevnom tisku – Večernjem listu, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i internet stranici Ekonomskog instituta, Zagreb (u daljnjem tekstu: Institut).
 
Institut obavještava da je u natječajnom postupku na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju izabrana kandidatkinja dr. sc. Jelena Budak.
 
II. Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice, objavljen je 29.01.2020. u Narodnim novinama NN 11/2020, dnevnom tisku – Večernjem listu, službenom internetskom portalu za rada mjesta Europskog istraživačkog prostora i internet stranici Instituta.
 
Institut obavještava da je u natječajnom postupku na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik izabrana kandidatkinja dr. sc. Marina Tkalec.
 
III. Temeljem Odluke Znanstvenog vijeća od 02.04.2020., Institut poništava natječaj objavljen 29.01.2020. u Narodnim novinama NN 11/2020, dnevnom tisku – Večernjem listu, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i internet stranici Instituta, u dijelu koji se odnosi na izbor za znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik), prednosti: prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području: – ekonomike rada, JEL klasifikacije J01 (1 izvršitelj/ica).
 
 
Ekonomski institut, Zagreb
Vrh