Objavljeno Analitičko izvješće o provedenom Znanstvenom i tehnologijskom mapiranju

Ekonomski institut, Zagreb objavio je Analitičko izvješće o provedenom Znanstvenom i tehnologijskom mapiranju. Izrada ovog dokumenta sufinancira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“, a u sklopu projekta pod nazivom „Projekt znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (KK.01.1.1.03.0001). Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) te ga provodi u suradnji s projektnim partnerom Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu. Na izradi izvješća sudjelovali su dr. sc. Zoran Aralica kao voditelj istraživanja, dr. sc. Ivan–Damir Anić, dr. sc. Bruno Škrinjarić i univ. spec. oec. Anita Harmina.

Cilj znanstvenog i tehnologijskog mapiranja, koje je prikazano izvješćem, je uspostava sveobuhvatne baze istraživačkih kompetencija i kapaciteta javnih znanstvenih organizacija RH koje djeluju u Tematskom prioritetnom području (TPP) Strategije pametne specijalizacije (S3) - Energija i održivi okoliš. Znanstvenim i tehnologijskim mapiranjem prikupljeni su podaci o sustavu znanosti i tehnologije koji je povezan s ovim TPP-om. Analizom podataka utvrđena je veza između sudjelovanja javnih znanstvenih organizacija unutar različitih projekata i rezultata istraživanja istraživača unutar tih institucija. Usporednim prikazom tih podataka identificirana su mjesta postojanja najveće koncentracije izvrsnosti, istraživača i istraživačkih skupina. Pri tome se koncentracija izvrsnosti najviše analizirala u područjima objave članaka, sudjelovanja na projektima kao i u području suradnji. Doprinos ovoga izvješća je izgradnja baze istraživača koja se odnosi na aktivnosti povezane s ovim TPP-om, kao i svrstavanje istraživača s obzirom na pripadnost TPP-u Energija i održivi okoliš unutar iste baze. Zahvaljujući ovome izvještaju uspostavljena je veza između znanstvenih istraživanja i TPP-a Energija i održivi okoliš. Također, jasno je napravljena razlika između Prioritetnih tematskih potpodručja (PTPP)unutar ovoga TPP-a. Pri tome je PTPP1 (Energetske tehnologije, sustavi i oprema) opisano kao 'inženjersko', za razliku od  PTPP2 (Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali) koje je opisano pomoću polja inženjerskih, prirodnih i poljoprivrednih znanosti.

Izvješće možete preuzeti u priloženom dokumentu.
Vrh