POLICY ANSWERS započinje s potporom integraciji zapadnog Balkana u Europski istraživački prostor


Europski projekt, koji počinje 14. travnja u Beču, trajat će 4 godine i podržati suradnju na području inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, mladih i sporta


Da bi se podržala bolja integracija zapadnog Balkana u Europski istraživački prostor (ERA), novopokrenuti projekt naziva POLICY ANSWERS, financiran EU sredstvima, koristit će čitav niz alata — od sastanaka na visokoj razini do informacijskih usluga, od pokretanja pilot aktivnosti do preporuka politika o ključnim inovacijskim pitanjima.
Projekt ima za cilj nastaviti i povećati zajedničke napore Europske unije i zapadnog Balkana — Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije — za suradnju na području inovacija, istraživanja, obrazovanja, kulture, mladih i sporta . Cilj je u konačnici poticati stabilnost i prosperitet uz jačanje europske perspektive regije.

Voditelj projektnog konzorcija, Centar za društvene inovacije (Centre for Social Innovation — ZSI) u Beču, i još 13 partnerskih institucija, zajednički grade projekt na čvrstim temeljima uspješnih prošlih iskustava.


Proteklih su godina Upravljačke platforme zapadnog Balkana (WB SP) za istraživanje i inovacije te obrazovanje i osposobljavanje imale središnju ulogu u poticanju, praćenju i podršci suradnji u istraživanju, obrazovanju i inovacijama između država članica Europske unije, Europske komisije i zapadnog Balkana u programima koje financira EU i šire. Redoviti sastanci platforme, uključujući i one na ministarskoj razini, okupili su mnoštvo dionika kako bi identificirali zajedničke prioritete, razgovarali o najnovijim politikama i reformskim mjerama, odlučili o dodatnim aktivnostima i mjerama praćenja, kao i o temama za regionalnu suradnju uz pomoć EU-a .
Prošli napori uz podršku EU-a također su izgradili široko korištena informacijska središta i usluge: od mrežnih stranica i društvenih mreža do newslettera, koji pružaju visokokvalitetne ciljane informacije o istraživanju, tehnologiji i inovacijama u, sa i za zapadni Balkan, ali se također dotiču obrazovanja, kulture, mladih i sporta.
Dvodnevnim sastancima u Beču, 14. i 15. travnja 2022., POLICY ANSWERS službeno će započeti okupljanje svih 14 partnerskih organizacija. Projekt će trajati 48 mjeseci i usmjeren je, između ostalog, na sljedeće aktivnosti:
  • Organiziranje događaja s ciljem dijaloga o politikama, kao što su sastanci Upravljačke platforme, i na ministarskoj razini, te ad-hoc sastanci koordinacije politika, čime se otvara prostor za razmjenu o provedbi politike.
  • Pružanje informacijskog središta i mrežne (web) platforme, www.westernbalkans-infohub.eu, koja se bavi istraživanjem i inovacijama, obrazovanjem, kulturom, mladima i sportom na zapadnom Balkanu kako bi se omogućila bolja razmjena informacija, stvorile prilike za zajedničke akcije i kako bi se zapadni Balkan približio stvaranju politika EU-a.
  • Provođenje analitičkih aktivnosti kao što je mapiranje relevantnih institucija, programa, inicijativa, potreba i zajedničkih prioriteta na zapadnom Balkanu te praćenje tekućih aktivnosti vezanih za provedbu programa zapadnog Balkana.
  • Osmišljavanje informiranih preporuka politika za donositelje odluka u regiji, doticanje ključnih prioriteta EU-a kao što su: digitalizacija, zeleno gospodarstvo i zdravlje te njihovo usklađivanje.
  • Provođenje regionalnih pilot aktivnosti, koje dopiru izravno do akademske zajednice, industrije i civilnog društva, kako bi se ojačale veze između akademske zajednice i industrije u regiji zapadnog Balkana te podržala mobilnost istraživača unutar područja. Također će se poduzeti ciljane akcije da bi se povećala vidljivost istraživačke infrastrukture zapadnog Balkana u širem europskom istraživačkom okruženju.
U svim fazama projekta poseban naglasak bit će stavljen na uključivanje dosad nedovoljno zastupljenih skupina i koordinaciju s ključnim dionicima i međunarodnim organizacijama.
Svojim ambicioznim i opsežnim programom rada, POLICY ANSWERS utjecat će na znanost, gospodarstvo i društvo, pridonoseći tako bržem oporavku od COVID-19 krize te digitalnoj i zelenoj tranziciji na zapadnom Balkanu.

Ovo je prvi projekt iz novog programa Europske komisije Obzor Europa u kojem sudjeluje Ekonomski institut, Zagreb, stoga čestitamo voditelju dr. sc. Zoranu Aralici i cijelom projektom timu – sretno!POLICY ANSWERS (R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS / Stvaranje politike I&R-a, provedba i podrška na zapadnom Balkanu) je akcija koordinacije i podrške (CSA) koju financira Europska unija kroz program Obzor Europa. Vodi ga Centar za društvene inovacije u Beču (Austrija), a uključuje još 13 partnera: Njemački centar za zrakoplovstvo (Njemačka), Institut Mihajlo Pupin (Srbija), GSI Helmholtz centar za istraživanje teških iona (Njemačka), Agencija za istraživanje, tehnologiju i inovacije (Albanija), Riinvest – Institut za razvojna istraživanja (Kosovo*), Fond za inovacije i tehnološki razvoj (Sjeverna Makedonija), Fondacija za menadžment i industrijska istraživanja (Sjeverna Makedonija), Sveučilište u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina) , Formicablu (Italija), Znanstveno-tehnološki park Crna Gora (Crna Gora), Austrijska agencija za promicanje istraživanja (Austrija), Sveučilište u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Ekonomski institut, Zagreb (Hrvatska).
 
Više informacija: www.westernbalkans-infohub.eu
Kontakt: policy-answers@westernbalkans-infohub.eu
Društvene mreže: https://twitter.com/WBInfoHub, https://www.facebook.com/WBInfoHub

Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova. 
Vrh