Knjige

Consumer Resilience to Privacy Violation Online

Consumer Resilience to Privacy Violation Online

Projekt REPRICON bio je četverogodišnji projekt čiji je cilj bio ispitati otpornost korisnika interneta nakon što su doživjeli povredu privatnosti online. Projektom koji se opisuje u knjizi željelo se pridonijeti tematici otpornosti potrošača na povredu privatnosti ispitivanjem oporavka pojedinca i njegova ponašanja nakon doživljene online povrede privatnosti.
Global Social Policy at 25: Reflections and Prospects

Global Social Policy at 25: Reflections and Prospects

"Global Social Policy at 25: Reflections and Prospects" donosi izlaganja znanstvenika, aktivista i stručnjaka iz međunarodnih organizacija na temu globalnih socijalnih politika kako bi se sagledalo ovo područje 25 godina nakon objavljivanja temeljnog djela Boba Deacona "Global Social Policy: International Organizations and the Future of Welfare".
Zbornik radova s konferencije

Zbornik radova s konferencije "Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj"

Ekonomski institut, Zagreb i Hanns-Seidel-Stiftung objavili su Zbornik radova s konferencije "Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj", koja je održana u Zagrebu 27. i 28. listopada 2021. Zbornik radova sadrži znanstvene radove autora koji su sudjelovali na konferenciji i prezentirali rezultate svojih znanstvenih istraživanja.
Zbornik radova s konferencije

Zbornik radova s konferencije "Creative Industries and Experience Economy - Creative Future Insights 2021"

Ekonomski institut, Zagreb i Sveučilište Vern' objavili su Zbornik radova s konferencije „Creative Industries and Experience Economy - Creative Future Insights 2021“, koja je održana 13. i 14. rujna 2021. u Zagrebu. Zbornik radova donosi odabrane radove predstavljene na konferenciji koji su podijeljeni u četiri tematska područja: Digitalne komunikacije i digitalna kreativnost; Umjetnost i kultura; Događaji i dizajn i Kreativno obrazovanje.
The Extended Model of Online Privacy Concern

The Extended Model of Online Privacy Concern

U knjizi se opisuje istraživanje provedeno na projektu Sveobuhvatni model zabrinutosti za privatnost u online okruženju (PRICON). Nakon pregleda literature i definicije privatnosti i zabrinutosti za privatnost u općem i komercijalnom okruženju, autori razlažu pitanje definicije online privatnosti.
Osnove input-output analize s primjenom na hrvatsko gospodarstvo

Osnove input-output analize s primjenom na hrvatsko gospodarstvo

Knjiga prikazuje ulogu input-output tablica u Sustavu nacionalnih računa, statističke aspekte njihove izrade, pregled analitičkih tehnika input-output analize te njihovu primjenu na hrvatsko gospodarstvo.
Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada: Utjecaj provedbe mjera obnove zgrada na zapošljavanje, bruto domaći proizvod i poticanje gospodarskih aktivnosti

Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada: Utjecaj provedbe mjera obnove zgrada na zapošljavanje, bruto domaći proizvod i poticanje gospodarskih aktivnosti

Knjiga je nastala kao rezultat provedbe znanstveno-istraživačkog projekta pripreme obnove Donjeg grada, koji je započeo 2014. godine, za potrebe Grada Zagreba, a koji je operativno provodila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. Središnji joj je cilj procijeniti gospodarske učinke projekta revitalizacije i energetske obnove zgrada u širem središtu Grada Zagreba.
Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2016.

Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2016.

Knjiga Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj nastala je kao rezultat provedbe znanstveno-istraživačkog projekta za potrebe Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Knjiga za cilj ima razraditi metodologiju za ocjenu učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga te za praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva smanjenja potražnje za drogama i smanjenja ponude droga u Republici Hrvatskoj.
O zdravstvu iz ekonomske perspektive

O zdravstvu iz ekonomske perspektive

Knjiga O zdravstvu iz ekonomske perspektive nastala je nakon dvogodišnjeg rada šireg tima ekonomista okupljenih oko projekta analize zdravstvenog sustava popularnog naziva „Krvna slika zdravstva Hrvatske“. Inicijativu za ovaj projekt pokrenuo je mjesečnik Banka kojem je Ekonomski institut, Zagreb bio partner u organiziranju šest tematskih javnih okruglih stolova tijekom 2012. godine.
Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2014.

Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2014.

Knjiga Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj rezultat je istraživanja provedenog za potrebe Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Nastavlja se na rezultate prvog sveobuhvatnog istraživanja javnih rashoda na području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, koji su prezentirani u knjizi Analiza javnih rashoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj.
Analiza javnih rashoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj

Analiza javnih rashoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj

Knjiga se temelji na iscrpnim analizama dokumenata i podataka, anketnom istraživanju i intervjuima glavnih dionika u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj koji su provedeni u okviru znanstvenoistraživačkog projekta.
Strateški programi lokalnog razvoja - hrvatska iskustva

Strateški programi lokalnog razvoja - hrvatska iskustva

Iz tiska je izašla knjiga Strateški programi lokalnog razvoja-hrvatska iskustva u kojoj se prikazuju iskustva primjene metodologije participativnog pristupa u izradi strateških razvojnih dokumenata na lokalnoj razini.
Participativno upravljanje za održivi razvoj

Participativno upravljanje za održivi razvoj

Osnovni je cilj ove knjige ukazati na širok raspon tema vezanih uz upravljanje održivim razvojem te doprinijeti razumijevanju i dijalogu između različitih disciplina jer je za istraživanje koncepta održivosti nužna interdisciplinarnost.
New Perspectives on a Longer Working Life in Croatia and Slovenia

New Perspectives on a Longer Working Life in Croatia and Slovenia

Zbornik radova New Perspectives on a Longer Working Life in Croatia and Slovenia donosi rezultate istraživanja o mogućnosti produživanja radnog vijeka u Hrvatskoj i Sloveniji. Istraživanje je provela skupina istraživača Ekonomskog instituta, Zagreb i Ekonomskog fakulteta u Ljubljani.
Ekonomski aspekti razvitka industrije tekstila i odjeće u Republici Hrvatskoj

Ekonomski aspekti razvitka industrije tekstila i odjeće u Republici Hrvatskoj

Knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjeg bavljenja skupine istraživača Ekonomskog instituta, Zagreb temama koje obuhvaćaju restrukturiranje trgovačkih društava, konkurentnost, industrijsku politiku, državnu politiku potpore poduzetnicima, razvoj robnih marki, analizu tržišnih struktura i srodnih područja.
Javne financije lokalnih jedinica vlasti

Javne financije lokalnih jedinica vlasti

Publikacija Javne financije lokalnih jedinica vlasti predstavlja prvi sveučilišni udžbenik iz područja lokalnih javnih financija u Hrvatskoj, koji bi prvenstveno trebao poslužiti kao osnovna literatura za kolegij «Lokalne javne financije» na preddiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pristupanje Europskoj uniji: očekivani ekonomski učinci

Pristupanje Europskoj uniji: očekivani ekonomski učinci

Studija nastoji identificirati i kvantitativno ocijeniti kratkoročne i dugoročne ekonomske koristi i troškove ulaska Hrvatske u EU. Istraživanjem je obuhvaćeno sljedećih 15 područja: makroekonomski učinci, financijski učinci, slobodno kretanje kapitala i tržište nekretnina, tržište rada, migracije, državne potpore, mala i srednja poduzeća, turizam, poljoprivreda, ribarstvo, zaštita okoliša, znanost i istraživanje, visoko obrazovanje, zaštita potrošača i vanjske granice EU-a.
Zbornik radova s konferencije

Zbornik radova s konferencije "Social Policy and Regional Development"

S ciljem poticanja rasprave o socijalnim i regionalnim aspektima razvojnih politika, u objavljenim se radovima analiziraju poticaji za nezaposlene u 39 najsiromašnijih područja u Engleskoj, negativne promjene u socijalnoj i ekonomskoj strukturi najsiromašnijih regija u Turskoj, siromaštvo u ruralnim područjima Hrvatske...
Zbornik radova s konferencije

Zbornik radova s konferencije "65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb"

U okviru obilježavanja 65. obljetnice djelovanja Ekonomskog instituta, Zagreb od 18. do 19. studenog 2004. održana je međunarodna znanstvena konferencija 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb. Radovi prihvaćeni za konferenciju objavljeni su u srpnju 2005. godine u zborniku 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb - Proceedings.
Vrh