Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2016.

Publikacija
Knjiga Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj nastala je kao rezultat provedbe znanstveno-istraživačkog projekta za potrebe Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Knjiga za cilj ima razraditi metodologiju za ocjenu učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga te za praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva smanjenja potražnje za drogama i smanjenja ponude droga u Republici Hrvatskoj.  Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN 978-953-7916-05-3 (Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske) 
ISBN 978-953-6030-44-6 (Ekonomski institut, Zagreb)

Autorice: Dubravka Jurlina Alibegović i Sunčana Slijepčević
Izdavači: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Ekonomski institut, Zagreb
Godina izdanja: 2016.

Ova knjiga izdana je nakon predstavljanja rezultata istraživanja u elektroničkom obliku u 2014. godini. Nakon toga je tijekom 2015. godine objavljen Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. u čijem su dodatku prikazani pokazatelji rezultata i ishoda iz provedenog istraživanja. Stoga je ovo izdanje knjige nadopunjeno prilogom u kojem se nalaze i tablice s pokazateljima rezultata i ishoda za praćenje Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017., koji pokazuju primjenu uspostavljene metodologije u praksi. Osim toga, ovo izdanje knjige je nadopunjeno i sažetkom na hrvatskom i engleskom jeziku.

Vrh