Zbornik radova s konferencije "Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj"

Publikacija
Ekonomski institut, Zagreb i Hanns-Seidel-Stiftung objavili su Zbornik radova s konferencije "Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj", koja je održana u Zagrebu 27. i 28. listopada 2021. Zbornik radova sadrži znanstvene radove autora koji su sudjelovali na konferenciji i prezentirali rezultate svojih znanstvenih istraživanja.  Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN 978-953-49926-1-6 (Hanns-Seidel-Stiftung)
ISBN 978-953-6030-55-2 (Ekonomski institut, Zagreb)

Uredništvo: Dubravka Jurlina Alibegović, Aleksandra Markić Boban, Klaus Fiesinger
Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb i Hanns-Seidel-Stiftung
Godina izdanja: 2022.

SADRŽAJ ZBORNIKA

PREDGOVOR
UVOD

PRVI DIO
REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE

1. RECENT LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN EASTERN EUROPE
Paweł Swianiewicz

DRUGI DIO
STANJE U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI: PRAVNI I TERITORIJALNI IZAZOVI

2. TERITORIJALNA SAMOUPRAVA I POLITIKA REGIONALNOG RAZVOJA U HRVATSKOJ: NUŽNA KOHABITACIJA ILI POŽELJNA SINERGIJA?
Vedran Đulabić

TREĆI DIO
STANJE U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI: USTROJSTVENI, DEMOGRAFSKI I FISKALNI IZAZOVI

3. UČINKOVIT TERITORIJALNI USTROJ HRVATSKE – GEOGRAFSKI PRISTUP
Petar Feletar i Dragutin Feletar

4. DEMOGRAFSKI IZAZOVI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI HRVATSKE
Marin Strmota i Krešimir Ivanda

5. (NE)EFIKASNOST LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
Sabina Hodžić i Tanja Fatur Šikić

6. FISKALNA (NE)SAMOSTALNOST LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
Dubravka Jurlina Alibegović

ČETVRTI DIO
KAPACITETI LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE: IZAZOVI ZA VOĐENJE JAVNIH POLITIKA

7. INTEGRIRANI PRISTUP URBANOM RAZVOJU – HRVATSKA ISKUSTVA
Jakša Puljiz

8. FISKALNI I ADMINISTRATIVNI KAPACITET I PRORAČUNSKA TRANSPARENTNOST OPĆINA I GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mihaela Bronić, Branko Stanić i Marija Opačak

PETI DIO
ETIČNOST I SURADNJA U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI: PRILIKE ZA KOLABORATIVNO UPRAVLJANJE

9. ETIČNOST U JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
Nediljka Rogošić i Nada Svete

10. SUDJELOVANJE GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI: INSTRUMENT E-SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
Petra Đurman

POPIS TABLICA
POPIS SLIKA
O AUTORIMA

Vrh