Etičke smjernice

Publikacija
Etička načela kod objavljivanja članaka u časopisu Privredna kretanja i ekonomska politika temelje se na primjerima dobre prakse i kodeksu ponašanja koje je usvojio COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors i Code of Conduct for Journal Publishers).

 

Detalji

ISSN 1330-187X (Tisak) 
ISSN 1847-7860 (Online)

Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb

Vrh