Načelo otvorenog pristupa

Publikacija
Časopis Privredna kretanja i ekonomska politika podržava načelo otvorenog pristupa člancima objavljenim u časopisu uz obvezu poštivanja autorskih prava.
Korisnicima je dopušteno čitanje, učitavanje, fotokopiranje, distribuiranje, ispis, pretraživanje te dijeljenje poveznica punog teksta članaka.
Sadržaj časopisa dostupan je u otvorenom pristupu odmah po objavljivanju.

Detalji

ISSN 1330-187X (Tisak) 
ISSN 1847-7860 (Online)

Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb

Vrh