Uređivačka politika

Publikacija
Časopis Privredna kretanja i ekonomska politika objavljuje znanstvene i stručne članke iz različitih područja ekonomije koji su, prije svega, fokusirani na analizu hrvatskog gospodarstva i njegovu usporedbu s gospodarstvima drugih zemalja. Dobrodošli su i prilozi koji se bave analizom ekonomskih procesa u zemljama Europske unije i regiji jugoistočne Europe koji sadrže implikacije za hrvatsko gospodarstvo. Prispjeli znanstveni/stručni radovi šalju se na dvije anonimne recenzije. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Časopis objavljuje i prikaze knjiga te osvrte na konferencije, radionice i slične događaje od interesa za stručnu javnost. Publikacija se izdaje polugodišnje. Uredništvo nastoji da autori informaciju o statusu rukopisa dobiju u relativno kratkom roku. 

Detalji

Indeksiranje:

Objavljeni se članci referiraju u elektroničkim indeksima i bazama:
 
  • AEA (American Economic Association) koji su uključeni u JEL na CD-u, e-JEL i EconLit
  • ABI/INFORM
  • DOAJ
  • EBSCO
  • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
  • SCOPUS
  • Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Arhiviranje: 

Privredna kretanja i ekonomska politika koristi Hrčak kao centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. 

Učestalost izlaženja:

Polugodišnje

Izvor financiranja:

Publikacija se objavljuje uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Recenzijski postupak:

Dvije anonimne recenzije

Naplata troškova objave:

NE

Naknada za podnošenje članaka:

NE

Vrh