Obavijest o rezultatima natječaja - poništenje natječaja

9. ožujka 2020.
 
 
Temeljem Odluke Znanstvenog vijeća o poništenju natječaja od 4. ožujka 2020., KLASA: 640-01/20-01/01, URBROJ: 251-467-17-20-9, Ekonomski institut, Zagreb objavljuje


P O N I Š T E NJ E   N A T J E Č A J A


Ekonomski institut, Zagreb poništava natječaj koji se odnosi na izbor za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen 24. srpnja 2019. u Narodnim novinama NN 70/2019, dnevnom tisku, biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i na internet stranici Instituta.
 
Ekonomski institut, Zagreb
 
 

 

Vrh