Participativno upravljanje za održivi razvoj

Publikacija
Osnovni je cilj ove knjige ukazati na širok raspon tema vezanih uz upravljanje održivim razvojem te doprinijeti razumijevanju i dijalogu između različitih disciplina jer je za istraživanje koncepta održivosti nužna interdisciplinarnost. Glavni je motiv pisanju upravo promicanje činjenice da različiti oblici upravljanja i odlučivanja mogu utjecati na kvalitetu ishoda te da sam način odlučivanja može doprinijeti ili priječiti ostvarivanje ciljeva održivosti. Nadalje, rezultati istraživanja koje smo proveli u razdoblju 2001.-2007. ukazali su kako načini odlučivanja u Hrvatskoj ne doprinose održivom razvoju. Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN 978-953-6030-38-5

Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb 
Godina izdanja: 2009. 
Urednici: Željka Kordej-De Villa, Paul Stubbs, Marijana Sumpor

Strukturu ove knjige odredili su naši istraživački interesi, odnosno prvenstveno ukazivanje na značajne elemente upravljanja održivim razvojem te na osnovne razloge nedovoljno kvalitetnog upravljanja razvojem. S obzirom na brojnost i šarolikost tema, kao urednici smo se odlučili za tri osnovne teme te tako knjigu podijelili u tri cjeline. Prva se bavi konceptom održivog razvoja jer je njegovo razumijevanje preduvjet za dobro upravljanje, odnosno planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje razvojne politike. Druga cjelina razmatra značaj razvojnog upravljanja, dok treća cjelina analizira osnovne preduvjete održivog razvoja poput participacije, partnerstva i/ili pomoći. Svaka cjelina sadrži esej koji nas uvodi u temu, te dva izabrana rada koja se bave analizama slučajeva iz hrvatske prakse ili operacionalizacijom analiziranog koncepta.

Vrh