dr. sc. Željka Kordej-De Villa

dr. sc. Željka Kordej-De Villa
 • E-MAIL:
  zkordej@eizg.hr
 • RADNO MJESTO:
  znanstvena savjetnica
 • ZVANJE:
  znanstvena savjetnica

Obrazovanje

 • 2003. doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992. magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990. diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1986. diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 1987. - Ekonomski institut, Zagreb.
 • 1986. - Ekonomski obrazovni centar (nastavnica)

Područja interesa

 • regionalna i urbana ekonomika
 • ekonomika okoliša
 • politika i instrumenti zaštite okoliša
 • lokalno financiranje

Izabrana bibliografija

 • Kordej-De Villa, Željka, Ivana Rašić Bakarić i Nenad Starc, 2014, "Upravljanje razvojem u obalnom području Hrvatske", Društvena istraživanja, 23(3), str. 449-468.
 • Jurlina Alibegović, Dubravka, Željka Kordej-De Villa i Sunčana Slijepčević, 2014, “Regional Development and Decentralization – Two Options to Overcome Lack of Funding”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2014(43), str. 146-167.
 • Jurlina Alibegović, Dubravka, Sunčana Slijepčević i Željka Kordej-De Villa, 2013, "Can Local Governments in Croatia Cope with more Responsibilities", Lex localis – Journal of Local Self-Government, 11(3), str. 471-495.
 • Jurlina Alibegović, Dubravka, Željka Kordej-De Villa i Sunčana Slijepčević, 2012, "Energy Efficiency Projects and Local Budget: From Lacking Revenues towards Successful Story for Sustainable Future" u Marko Ban, Neven Duić, Zvonimir Guzović, Jiri Jaromir Klemeš, Nataša Markovska, Daniel Rolph Schneider i Petar Varbanov, ured., Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, str. 1-26, Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje.
 • Kordej-De Villa, Željka i Ivana Rašić Bakarić, 2012, "Water Efficiency Indicators in Croatian Manufacturing: Some Lessons and Policy Implications" u Marko Ban, Neven Duić, Zvonimir Guzović, Jiri Jaromir Klemeš, Nataša Markovska, Daniel Rolph Schneider i Petar Varbanov, ured., Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, , str. 1-25, Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje.
 • Kordej-De Villa, Željka, 2009, "O održivom razvoju" u Željka Kordej-De Villa, Paul Stubbs i Marijana Sumpor, ured., Participativno upravljanje za održivi razvoj, str. 17-46, Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb.  
 • Jurlina Alibegović, Dubravka i Željka Kordej-De Villa, 2009, "Lokalna dimenzija održivog razvoja" u Željka Kordej-De Villa, Paul Stubbs i Marijana Sumpor, ured., Participativno upravljanje za održivi razvoj, str. 47-62, Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb.  
 • Kordej-De Villa, Željka, 2009, "U potrazi za odgovarajućim pokazateljima – mogu li pomoći pri upravljanju gradovima?" u Željka Kordej-De Villa, Paul Stubbs i Marijana Sumpor, ured., Participativno upravljanje za održivi razvoj, str. 63-79, Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb.
 • Jurlina Alibegović, Dubravka, Željka Kordej-De Villa i Monika Šućur, 2009, "Financiranje zaštite okoliša u Hrvatskoj u razdoblju 2000.-2006." , Ekonomski pregled, 60(5-6), str. 225-249.
 • Jurlina Alibegović, Dubravka i Željka Kordej-De Villa, 2008, "The Role of Urban Indicators in City Management: a Proposal for Croatian Cities", Transition Studies Review, 15, str. 63-80.
 • Jurlina Alibegović, Dubravka i Željka Kordej-De Villa, 2006, "Decentralization and Regional Cooperation – Sustainability Indicators as a Tool for Regional Cooperation" u Muris Čičić et al., ured., Zbornik radova s 3. međunarodne konferencije ICES 2006 "From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration", Sarajevo, 12.-13.10. 2006., Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu, str. 125-129.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
 
Vrh