Mreža za aktivaciju mladih – novi projekt za nove prilike

S početkom ožujka započinje i naš aktivan doprinos projektu Mreža za aktivaciju mladih, odobrenom u sklopu poziva Tematskih mreža za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.

Bez infrastrukturne podrške i sustavne komunikacije s mladima, poticanja mladih na djelovanje u najranijoj dobi i kontinuiranog rada s njima, niti jedno društvo nema aktivne mlade u zajednici. Rad s mladima je preduvjet njihove aktivacije. Ovim se projektom gradi mreža za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da se povezuju različite organizacije koje djeluju za mlade i znanstvena zajednica.

Cilj je projekta uključiti akademsku zajednicu i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj.

Ovim projektom želimo pružiti priliku mladima da se aktivno uključe i budu primjer vršnjacima, a različitim edukacijama i istraživanjima jačaju se resursi organizacija civilnog društva koje rade s mladima kako bi kvalitetnije mogle odgovoriti na potrebe mladih.

Projekt Mreža za aktivaciju mladih započeo je s provedbom 1. studenoga 2020., a provodit će se dvije i pol godine.

Nositelj projekta je Udruga Zamisli, a Ekonomski institut, Zagreb sudjeluje kao jedan od partnera u konzorciju od 15 partnerskih udruga i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Uloga Ekonomskog instituta, Zagreb u projektu odnosi se na izradu znanstvenih istraživanja povezanih s temama projekta koja će provesti dr. sc. Valerija Botrić i dr. sc. Ivica Rubil.
 
Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Ekonomskog instituta, Zagreb.
      

 
Vrh