Popis gospodarskih subjekata s kojima Ekonomski institut, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Ekonomski institut, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

CROATIA BANKA, d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989.

Vrh