Popis gospodarskih subjekata s kojima Ekonomski institut, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi


Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Ekonomski institut, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):

CROATIA BANKA, d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989.

Vrh