Popis gospodarskih subjekata s kojima Ekonomski institut, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi


Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Ekonomski institut, Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):
 

  • MAR&PER d.o.o., Svetog Petra Starog 48, Split, OIB: 29088823541
  • START-PLUS d.o.o., Novoselečki put 12G, Zagreb, OIB: 64102628818.
     

Vrh