INOVACIJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Inovacije i aktivnosti istraživanja i razvoja danas su postale sveprisutne teme u ekonomiji. Razlog leži u činjenici što su visoko inovativna gospodarstva ona koja postižu najveću razinu konkurentnosti. Osim toga, danas se inovacije smatraju osnovnom polugom društveno-ekonomskog razvoja nacionalnih ekonomija. Unutar Ekonomskog Instituta, Zagreb znanstvenike i znanstvenice ponajprije zanima inovativnost na razini poduzeća, kao i funkcioniranje inovacijskih sustava na nacionalnoj i regionalnoj razini. Što se tiče analiza inovativnosti, naglasak je na analizama inovativnosti na razini poduzeća i to kod malih i srednjih poduzeća.

Dodatno, vrlo je važan fokus istraživanja na Institutu i analiza učinaka djelovanja pojedinih inovacijskih programa, kao i analiza učinaka djelovanja poreznih olakšica pri istraživačko-razvojnim projektima na ukupnu razinu inovativnosti u Hrvatskoj. Činjenica je da se veća razina inovativnosti pojavljuje kod poduzeća u stranom vlasništvu u odnosu na ona u domaćem vlasništvu, što se objašnjava prisustvom izravnih stranih ulaganja (ISU) u tim poduzećima. Iz tog razloga naše istraživače zanima utjecaj transfera znanja na inovativnost poduzeća kao i utjecaj transfera znanja koji se događa pri ISU na njihovu produktivnost.

Konačno, opće je poznata činjenica kako povećanje razine inovativnosti ovisi i o dostupnosti financijskih sredstava u nacionalnoj ekonomiji. Zbog toga se kao važno pitanje koje istražuju znanstvenici na Ekonomskom institutu, Zagreb ističe dostupnost financijskih sredstava i njihov utjecaj na inovativnost, kao i determinante financiranja inovacija na makro i mikro razini.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. The digital divide and E-government in European economies Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2021., Economic Research - Ekonomska istraživanja, rad objavljen na mrežnim stranicama 4. siječnja 2021., DOI: 10.1080/1331677X.2020.1863828
 2. Incentive compatible surveys via posterior probabilities Cvitanić Jakša, Dražen Prelec, Sonja Radas i Hrvoje Šikić, 2020, Theory of Probability and its Applications , 65(2), str. 368-408.
 3. Regional Perspective on R&D Policies for SMEs: Does Success Breed Success? Radas, Sonja, Andrea Mervar i Bruno Škrinjarić, 2020, Sustainability, 12(9), str. 1-25.
 4. Whose data can we trust: How meta-predictions can be used to uncover credible respondents in survey data Radas, Sonja i Dražen Prelec, 2019, PLoSOne, rad objavljen na mrežnim stranicama 2. prosinca 2019., DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225432
 5. National Innovation Systems: Where Do Government and Business Diverge Vlačić, Ernest, Marina Dabić i Zoran Aralica, 2018, Društvena istraživanja, 27(4), str. 649-669.
 6. Antecedents and outcomes of fashion innovativeness in retailing Anić, Ivan-Damir, Mirela Mihić i Ivana-Kursan Milaković, 2018, The Service Industries Journal, 38(9-10), str. 543-560.
 7. Regional competitiveness in the context of “New industrial policy” – the case of Croatia Bačić, Katarina i Zoran Aralica, 2017, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 35 (2), str. 551–582.
 8. Access to finance: innovative firm's perceptions in post-transition EU members Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2017, Economics and Management, 20 (1), str. 129–143. 
 9. Eco-innovations in Croatia: exploring entrepreneurs’ motivation Božić, Ljiljana i Valerija Botrić, 2017, Journal of East European Management Studies, 22 (4), str. 484–510.
 10. Innovation systems in Croatian regions Bačić, Katarina i Zoran Aralica, 2016, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 25 (2), str. 157–178.
 11. Business–government relationship in European post-transition countries: do innovators get the worse end of a stick? Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2016, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 49E, str. 5–21.
 12. The factors constraining innovation performance of SMEs in Croatia Božić, Ljiljana i Edo Rajh, 2016, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 314–324. 
 13. Enabling innovation and creativity in market-oriented firms Božić, Ljiljana i Ðurđana Ozretić Došen, 2015, Baltic Journal of Management, 10 (2), str. 144–165.
 14. The effects of public support schemes on small and medium enterprises Radas, Sonja, Ivan-Damir Anić, Azra Tafro i Vanja Wagner, 2015, Technovation, 38, str. 15–30. 
 15. Evaluation of research and development tax incentives scheme in Croatia Aralica, Zoran i Valerija Botrić, 2013, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 26 (3), str. 63–80. 
 16. Overcoming failure: abandonments and delays of innovation projects in SMEs Radas, Sonja i Ljiljana Božić, 2012, Industry and Innovation, 19 (8), str. 649–669.
 17. The antecedents of SME innovativeness in an emerging transition economy Radas, Sonja i Ljiljana Božić, 2009, Technovation, 29, str. 438–450.
 18. Research and development activity as a growth factor of foreign-owned SMEs in selected Central and Eastern European countries Aralica, Zoran, Domagoj Račić i Denis Redžepagić, 2008, Zbornik radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 26 (2), str. 279–300.
 19. Industry-science collaboration in Croatia: academics' view Radas, Sonja i Maja Vehovec, 2006, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 15 (3), str. 345–369. 
 20. Seasonal marketing and timing new product introduction Radas, Sonja i Steven Shugan, 1998, Journal of Marketing Research, 35 (3), str. 296–315.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Human capital as barrier to innovation : post-transition experience Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2018, International journal of innovation and technology management, 15(4), str. 1-17.
 2. Kreativnost, inovacije i rezultati poslovanja poduzeća : dokazi iz izranjajućeg tranzicijskog gospodarstva Stojčić, Nebojša, Iraj Hashi i Zoran Aralica, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(3), str. 203-228.
 3. Innovation investment decisions: are post(transition) economies different from the rest of the EU? Božić, Ljiljana i Valerija Botrić, 2017, Eastern journal of European studies, 8 (2), str. 25–43.
 4. Determinants of innovation in Croatian SMEs – comparison of service and manufacturing firms Božić, Ljiljana i Pierre Mohnen, 2016, Market – Tržište, 28 (1), str. 7–27. 
 5. Fostering innovation through creativity stimulation methods in Croatia Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2015, The International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 8 (1), str. 7–24. 
 6. Pristup financiranju poduzetnika u Hrvatskoj – jesu li inovatori u nepovoljnijem položaju? Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (5), str. 431–454. 
 7. Innovators' vs. non-innovators' perceptions of corruption in European post-transition economies Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2015, The International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 8 (3), str. 47–58. 
 8. Evaluating additionality of an innovation subsidy program targeted at SMEs: an exploratory study Radas, Sonja i Ivan-Damir Anić, 2013, Croatian Economic Survey, 15 (1), str. 61–88.
 9. Exploring relationships among internationalization, choice for research and development approach and technology source and resulting innovation intensity: case of a transition country Croatia Dabić, Marina, Daim Turgul, Zoran Aralica i Elvan A. Bayraktaroglu, 2012, The Journal of High Technology Management Research, 23 (1), str. 15–25.
 10. Financiranje inovacija: međusobna uvjetovanost makro i mikro poimanja Aralica, Zoran, 2011, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 62 (9–10), str. 544–558. 
 11. Constraints to innovation activities in Croatian enterprises Božić, Ljiljana, 2011, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 62 (3–4), str. 177–189.
 12. Marketing innovations in Croatia Božić, Ljiljana, 2011, Tržište: časopis za tržišnu teoriju i praksu, 23 (1), str. 63–72. 
 13. Innovation propensity in the EU candidate countries Božić, Ljiljana i Valerija Botrić, 2011, Transition Studies Review, 18 (2), str. 405–417.
 14. Factors influencing NPD process type: analysis of leading Croatian enterprises Radas, Sonja, 2011, International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 10 (2), str. 198–216.
 15. R&D activities as a growth factor of foreign-owned SMEs in Croatia Aralica, Zoran, Domagoj Račić i Denis Redžepagić, 2009, Croatian Economic Survey, 11 (1), str. 73–94. 
 16. Destiny or decision: competitive performance and its relationship to innovation Radas, Sonja, Marina Dabić i Vesna Andrijević-Matovac, 2009, International Journal of Business Performance Management, 11 (4), str. 292–312. 
 17. Innovation propensity in Croatian enterprises: results of the community innovation survey Aralica, Zoran, Domagoj Račić i Dubravko Radić, 2008, South East European Journal of Economics and Business, 3 (1), str. 77–88. 
 18. Collaboration of Croatian enterprises on innovation development Božić, Ljiljana, 2008, Croatian Economic Survey, 10, str. 93–109.
 19. The effects of the corporate governance system on innovation activities in Croatia Račić, Domagoj, Vladimir Cvijanović i Zoran Aralica, 2008, Revija za sociologiju, 39 (1/2), str. 101–114.
 20. Suradnja hrvatskih poduzeća na razvoju inovacije Božić, Ljiljana, 2007, Privredna kretanja i ekonomska politika, 17 (111), str. 50–67.
 21. The effects of market orientation on product innovation Božić, Ljiljana, 2007, Croatian economic survey, 9, str. 107-134.
 22. Učinci sastavnica tržišne orijentacije na razvoj inovacija proizvoda Božić, Ljiljana, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16 (107), str. 46–64. 
 23. The effects of innovation activities in SMEs in the Republic of Croatia Božić, Ljiljana i Sonja Radas, 2006, Croatian economic survey, 8, str. 33-52.
 24. Collaboration between industry and science : motivation factors, collaboration intensity and collaboration outcome Radas, Sonja, 2006, Croatian Economic Survey, 8, str. 11-31.
 25. Multinacionalni modeli širenja inovacija Božić, Ljiljana, 2005, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 56 (9), str. 671–683.
 26. Innovation development in leading Croatian enterprises : review of the most important findings Sonja Radas, 2005, Croatian economic survey, 7, str. 167-192.
 27. Učinci inovacijskih aktivnosti u malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj Božić, Ljiljana i Sonja Radas, 2005, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (103), str. 30–50.
 28. The effects of innovation activities in SMEs in the Republic of Croatia Božić, Ljiljana i Sonja Radas, 2005, Croatian Economic Survey, 8, str. 33–53. 
 29. Motivacijski faktori, intenzitet i rezultati suradnje gospodarstva i znanosti Radas, Sonja, 2005, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (102), str. 60–80. 
 30. Competitive rivalry and competitive strategy in relation to product and process innovation in Croatian leading firms Radas, Sonja, 2005, Economics and Business Review, 7 (3), str. 195–216.
 31. Innovation development in leading Croatian enterprises: review of the most important findings Radas, Sonja, 2004, Privredna kretanja i ekonomska politika, 14 (100), str. 167–192. 
 32. Innovation differences between service and non-service firms in Croatia Radas, Sonja, 2003, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 54 (9–10), str. 809–822.

Projekti

Prikaži sve
 1. Odrednice jačanja tehnologijskih sposobnosti različitih sektora, 2024. – 2027. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Zoran Aralica
 2. POLICY ANSWERS – Stvaranje politike I&R-a, provedba i podrška na zapadnom Balkanu, 2022. – 2026. Naručitelj: Europska Komisija – Obzor Europa
  Voditelj: Zoran Aralica
 3. Suvremene odrednice razvoja inovacijskih sustava i analiza učinaka, 2019. – 2023. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Zoran Aralica
 4. Poboljšanje kvalitete subjektivnih podataka u svrhu boljeg odlučivanja: primjena na iskazane intencije, 2021. – 2022. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Sonja Radas
 5. Stručna usluga za provedbu mapiranja i predviđanja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, 2021. – 2022. Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  Voditelj: Zoran Aralica
 6. Usluga za projekt Interreg MED – Building the blue biotechnology community in the Mediterranean, 2021. Naručitelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
  Voditelj: Zoran Aralica
 7. Izrada upitnika za provedbu istraživanja o elektroničkom sportu, 2020. Naručitelj: Valiance UG Podružnica Zagreb
  Voditeljica projekta: Tanja Broz
 8. Predicted vs. Stated Preference: Application to Conjoint Analysis in Innovation Development, 2019. – 2020. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Sonja Radas
 9. Project monitoring and evaluation: Assessment of the Second Science and Technology Project, 2019. – 2020. Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  Voditeljica: Sonja Radas
 10. Jačanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta Ekonomskog instituta, Zagreb kao temelja hrvatskog socio-ekonomskog rasta kroz implementaciju Strategije pametne specijalizacije (SmartEIZ), 2016. – 2018. Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Zoran Aralica
 11. ENRESSH – Europska mreža za istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, 2015. – 2020. Naručitelj: Europska unija kroz program COST (COST– European Cooperation in Science and Technology)
  Voditeljica: Maja Vehovec (suradnica iz EIZ-a)
 12. Bayesian truth serum and its applications to conjoint analysis: A reliable way to assess user preferences for new products, services and policies (2015 FP7 Marie Curie), 2015. – 2018. Naručitelji: Research Executive Agency; Europska komisija
  Voditeljica: Sonja Radas
 13. Istraživanje učinaka Inovacijske unije (I3U) (H2020 projekt), 2015. – 2018. Naručitelj: Europska komisija
  Voditeljica: Andrea Mervar (voditeljica EIZ tima)
 14. Usvajanje praksi i znanja iz Norveške u području inovacija i njihova primjena na zemlje Zapadnog Balkana, 2011. – 2014. Naručitelj: Norwegian Research Council
  Voditelj: Zoran Aralica
 15. Istraživanje inovacijskog potencijala hrvatskih i mađarskih prekograničnih regija - Međimurska županija i Koprivničko-križevačka županija (INOPOT-MC-KKC), 2012. Naručitelji: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. / Europska komisija - IPA
  Voditelj: Zoran Aralica
 16. Ocjena poreznih olakšica za poticanje projekata istraživanja i razvoja u poslovnom sektoru, 2011. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditelj/ica: Sandra Švaljek / Zoran Aralica
 17. Ocjena programa inovacija financiranih od Svjetske banke u Hrvatskoj, 2011. Naručitelj: Svjetska Banka
  Voditeljica: Sonja Radas
 18. Konzultantska pomoć Državnom zavodu za statistiku pri provođenju istraživanja GBAORD, CIS i CDH, 2009. Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditeljica: Sonja Radas
 19. Izrada baze podataka o znanstvenim patentima u Europi, 2009. Naručitelj: European Science Fund
  Voditeljica: Sonja Radas
 20. Izgradnja mreže transfera tehnologije u jugoistočnoj Europi radi veće koristi akademskog istraživanja za društvo i gospodarstvo, 2006. – 2007. Naručitelj: Austrian Scientific Organisation
  Voditeljica: Sonja Radas
 21. Hrvatska inovacijska politika i njeni učinci, 2005. – 2006. Naručitelji: Global Development Network (GDN); Regional Research Competition (CERGE-EI)
  Voditelj: Domagoj Račić
 22. Inovacije u hrvatskim poduzećima, 2001. – 2003., 2005. Naručitelji: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta; Nacionalno vijeće za konkurentnost
  Voditelj: Domagoj Račić
 23. Analiza financijskog poslovanja poslovno-inovacijskog središta Hrvatske – BICRO d.o.o., 2000. – 2003. Naručitelj: BICRO – Agencija za inovacije
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 24. Izvješće o statusu hrvatske industrije, financija, znanosti i tehnologije, 2002. Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
Vrh