ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE

Unutar ovog područja glavnina se istraživanja bavi prirodom i načinom financiranja zdravstvenih sustava u Hrvatskoj i u europskom kontekstu. Osobito se istražuju opcije za reformu hrvatskog zdravstva te faktori koji promiču, odnosno onemogućuju takvu reformu, iz perspektive zdravstvene ekonomike.

U kontekstu tehnološkog napretka u medicini te raspoloživosti lijekova, potrebno je donijeti važne odluke o prioritetima i mehanizmima financiranja, pogotovo u smislu ostvarivanja uravnoteženog odnosa između javnog i privatnog zdravstva, kao i između primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite te utvrđivanja uloga državnih i nedržavnih aktera u zdravstvu. Činjenica da u Hrvatskoj dolazi do starenja populacije također postavlja specifične izazove pred buduće sustave zdravstvene zaštite i dugoročne zdravstvene skrbi. Pored toga istražuje se optimizacija stupnja autonomnosti pojedinačnih bolnica unutar sustava javnog zdravstva. Proučavaju se i zdravstvene nejednakosti i njihove implikacije za blagostanje na razini pojedinca, kućanstva i zajednice.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Effect of forced displacement on health Žilić, Ivan, 2018, Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 181(2), str. 889-906. 
 2. Assessment of drug-related public expenditures in Croatia Jurlina Alibegović, Dubravka i Sunčana Slijepčević, 2015, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 24 (1), str. 1–20.
 3. Do people drive safer when accidents are more expensive: testing for moral hazard in experience rating schemes Vukina, Tomislav i Danijel Nestić, 2015, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 71, str. 46–58. 
 4. The recent health reform in Croatia: true reforms or just a fundraising exercise? Švaljek, Sandra, 2014, Health Policy, 115 (1), str. 36–43.
 5. Estimating adverse selection and moral hazard effects with hospital invoices data in a government-controlled healthcare system Liu, Xiangping, Danijel Nestić i Tomislav Vukina, 2012, Health Economics, 21 (8), str. 883–901.
 6. Smoking patterns in Croatia and comparisons with European nations Goel, Rajeev K. i Jelena Budak, 2007, Central European Journal of Public Health, 15 (3), str. 110–115.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Economic evaluations of personalized health technologies - an overview of emerging issues Bobinac, Ana i Maja Vehovec, 2016. U N. Bodiroga-Vukobrat, D. Rukavina, K. Pavelić i G. Sander (ur.),  Personalized medicine : a new medical and social challenge, str. 107-135. Berlin : Springer.
 2. Privatni izdaci za zdravstvo u Hrvatskoj Nestić, Danijel i Ivica Rubil, 2014, O zdravstvu iz ekonomske perspektive / Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, str. 79–108.
 3. Međunarodna usporedba kvalitete zdravstvene zaštite iz perspektive njenih korisnika Vehovec, Maja, 2014, O zdravstvu iz ekonomske perspektive / Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, str. 288–300.
 4. O zdravstvu iz ekonomske perspektive Vehovec, Maja (ur.), 2014, Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb.
 5. Bolnice pred poslovnim izazovima restrukturiranja Vehovec, Maja, Ivana Rašić Bakarić i Sunčana Slijepčević, 2014, O zdravstvu iz ekonomske perspektive / Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, str. 167–200.
 6. Asymmetric information in health insurance: some preliminary evidence from the Croatian state-administered supplemental plan Nestić, Danijel i Tomislav Vukina, 2008, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18 (115), str. 24–47.

Projekti

Prikaži sve
 1. Transition into unhappiness? A detailed look into well-being of post-transition countries, 2019. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Vedran Recher
 2. Trening o zdravstvenom osiguranju i kvaliteti zdravstvene skrbi (EDU-HEALTH), 2018. Naručitelj: Ministarstvo zdravlja Republike Kosovo
  Voditeljica: Maruška Vizek
 3. Privatni izdaci za zdravstvo u Hrvatskoj (PRIZD), 2017. Naručitelj: Freyr d.o.o.
  Voditelj: Ivica Rubil
 4. Utječu li financijski poticaji liječnicima na propisivanje lijekova? (FISIP), 2017. (Tvoj grant@EIZ) Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivan Žilić
 5. WelfarEurope – Mjerenje kvalitete života i rada u Europi, 2015. – 2016. Naručitelj: Europski socijalni fond (ESF)
  Voditelj: Ivica Rubil
 6. Analiza zdravstvenog sustava, 2012. Naručitelj: Mjesečnik Banka
  Voditeljica: Maja Vehovec
Vrh