Croatian Economic Survey

Croatian Economic Survey(tisak) ISSN: 1330-4860
 (online) ISSN: 1846-3878

Časopis Croatian Economic Survey nalazi se u dijamantnom otvorenom pristupu (Diamond Open Access) kojeg odlikuju sljedeće odrednice:

  • Anonimni recenzijski postupak: dvostruka slijepa recenzija (double-blind review).
  • Otvoreni pristup: članci u časopisu dostupni su za čitanje odmah nakon objave.
  • Izvor financiranja: niti autori niti čitatelji ne plaćaju naknade časopisu. Časopis se objavljuje uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Časopis Croatian Economic Survey objavljuje znanstvene radove iz svih područja ekonomije i ostalih polja društvenih znanosti. Objavljivanjem visokokvalitetnih istraživačkih radova, časopis želi biti forum za međunarodnu akademsku i stručnu javnost. Uredništvo posebno potiče komparativne studije koje se fokusiraju na socio-ekonomske prilike u postsocijalističkim zemljama srednje, istočne i jugoistočne Europe. Prednost se daje empirijskim radovima koji sadrže preporuke nositeljima ekonomske politike i temelje se na iskustvima navedenih zemalja. ​


Objavljeni se članci referiraju u elektroničkim indeksima AEA (American Economic Association) koji su uključeni u JEL na CD-u, e-JEL i EconLit, kao i u bazama ABI/INFORM, DOAJ, EBSCO, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), RePEc, SCOPUS, Emerging Sources Citation Index (ESCI WoS) i Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Vrh