Croatian Economic Survey

Uređivačka politika


Ciljevi i opseg:

Časopis Croatian Economic Survey objavljuje znanstvene radove iz svih područja ekonomije i ostalih polja društvenih znanosti. Objavljivanjem visokokvalitetnih istraživačkih radova, časopis želi biti forum za međunarodnu akademsku i stručnu javnost. Uredništvo posebno potiče komparativne studije koje se fokusiraju na socio-ekonomske prilike u postsocijalističkim zemljama srednje, istočne i jugoistočne Europe. Prednost se daje empirijskim radovima koji sadrže preporuke nositeljima ekonomske politike i temelje se na iskustvima navedenih zemalja. 
 

Indeksiranje:

Objavljeni se članci referiraju u elektroničkim indeksima i u bazama
  • AEA (American Economic Association) koji su uključeni u JEL na CD-u, e-JEL i EconLit
  • ABI/INFORM
  • DOAJ
  • EBSCO
  • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
  • RePEc
  • SCOPUS
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) 
  • Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.


Arhiviranje: 

Croatian Economic Survey koristi Hrčak kao centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.
 

Učestalost izlaženja:

Lipanj i prosinac.


Model otvorenog pristupa:

Dijamantni otvoreni pristup.


Izvor financiranja:

Publikacija se objavljuje uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.


Jezik:

Isključivo engleski.


Recenzijski postupak:

Dvije anonimne recenzije.


Naplata troškova objave: 

NE


Naknada za podnošenje članaka:

NE

 
Vrh