Croatian Economic Survey

Etičke smjerniceEtička načela kod objavljivanja članaka u časopisu Croatian Economic Survey temelje se na primjerima dobre prakse i kodeksu ponašanja koje je usvojio COPE:
 
Vrh