Pristupanje Europskoj uniji: očekivani ekonomski učinci

Publikacija
Studija nastoji identificirati i kvantitativno ocijeniti kratkoročne i dugoročne ekonomske koristi i troškove ulaska Hrvatske u EU. Istraživanjem je obuhvaćeno sljedećih 15 područja: makroekonomski učinci, financijski učinci, slobodno kretanje kapitala i tržište nekretnina, tržište rada, migracije, državne potpore, mala i srednja poduzeća, turizam, poljoprivreda, ribarstvo, zaštita okoliša, znanost i istraživanje, visoko obrazovanje, zaštita potrošača i vanjske granice EU-a. Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN 978-953-6030-33-0

Godina izdanja: 2007.
Glavna urednica: Sandra Švaljek
Uredništvo: Valerija Botrić, Dubravka Jurlina Alibegović, Andrea Mervar i Maja Vehovec.

Navedena su područja odabrana prema razmjerima očekivanih učinaka pristupanja Uniji i njihovog značaja za hrvatsko gospodarstvo i standard hrvatskih građana. Na temelju provedenih analiza može se ustvrditi da je pristupanje Uniji povezano s nizom dugotrajnih koristi, dok su troškovi uglavnom kratkoročni i jednokratni, jer se otvara prilika za ubrzavanje nužnih reformi i korištenje financijskih sredstava EU-a. Stoga se može zaključiti kako ekonomske koristi nadmašuju ekonomske troškove pristupanja Hrvatske EU-u, kao i da će ono pozitivno utjecati na blagostanje hrvatskih građana i uspješnost hrvatskoga gospodarstva.

Vrh