dr. sc. Andrea Mervar

dr. sc. Andrea Mervar
 • E-MAIL:
  amervar@eizg.hr
 • RADNO MJESTO:
  viša znanstvena suradnica
 • ZVANJE:
  viša znanstvena suradnica

Obrazovanje

 • 2002. doktorirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. magistrirala ekonomiju na Državnom Sveučilištu Floride, Tallahassee, SAD
 • 1987. – 1988. pohađala poslijediplomski studij "Ekonomska analiza" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985. diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

Radno iskustvo

 • 1986. - Ekonomski institut, Zagreb (2006. – 2014. pomoćnica ravnateljice za poslove izdavaštva)

Područja interesa

 • analiza kratkoročnih makroekonomskih trendova
 • ekonomski rast i proizvodnost
 • međunarodna ekonomika
 • ekonomika turizma

Izabrana bibliografija


Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
 
Vrh