CEIZ indeks za kolovoz 2018.: Rast realnog BDP-a od 2,4 posto u trećem tromjesečju

Od lipnja ove godine CEIZ indeks bilježi pad te je u kolovozu ostvario svoju najnižu vrijednost u posljednje četiri godine. Iako indeks još od siječnja 2017. bilježi pad vrijednosti na godišnjoj razini, u prva dva mjeseca trećeg tromjesečja ove godine taj je pad ipak ubrzao u odnosu na prethodna tri mjeseca te je u prosjeku iznosio -1,5 bodova. Prema desezoniranim realnim vrijednostima, polovica komponenti CEIZ indeksa porasla je u odnosu na srpanj, dok je polovica ostvarila pad, posebice prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost koji su u mjesec dana zabilježili smanjenje od -14,2 posto. I turistički dolasci su na mjesečnoj razini ostvarili negativan doprinos od -1,2 posto u odnosu na srpanj.

U odnosu na drugo tromjesečje 2018. godine indeks je kumulativno u srpnju i kolovozu pao za -0,6 indeksnih bodova. Ujedno je prosječna vrijednost indeksa u srpnju i kolovozu bila za 0,5 indeksnih bodova manja u odnosu na prosječnu vrijednost indeksa u drugom tromjesečju 2018. Takva dinamika CEIZ-a upućuje na to da je u trećem tromjesečju ove godine ekonomska aktivnost usporila u odnosu na prethodna tri mjeseca. Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo stoga da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u trećem tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,4 posto, što je usporavanje stope rasta realnog BDP-a od 2,9 posto koja je ostvarena u drugom tromjesečju ove godine. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje BDP u trećem tromjesečju 2018. godine porastao za svega 0,6 posto.

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti, odnosno recesiju.
Vrh