CEIZ indeks za kolovoz 2019.: Rast realnog BDP-a od 2,4 posto u trećem tromjesečju

15. listopada 2019.


Nakon nešto nižih vrijednosti u lipnju i srpnju ove godine, CEIZ indeks je u kolovozu ostvario nešto veću vrijednost koja se ipak nije uspjela približiti značajno višim razinama iz primjerice siječnja ili svibnja ove godine. Iako indeks još od siječnja 2019. bilježi pad vrijednosti na godišnjoj razini, u prva dva mjeseca trećeg tromjesečja ove godine taj je pad čak i ubrzao u odnosu na prethodna tri mjeseca te je u prosjeku iznosio -1,6 bodova. Prema desezoniranim realnim vrijednostima, tri od četiri komponente CEIZ indeksa porasle su u odnosu na srpanj, dok su prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost u mjesec dana zabilježili smanjenje od -14,2 posto. Na godišnjoj razini najveće povećanje imali su turistički dolasci koji su bili veći za 7,8 posto u odnosu na kolovoz prošle godine.

U odnosu na drugo tromjesečje 2019. godine indeks je kumulativno u srpnju i kolovozu porastao za 0,6 indeksnih bodova. Ujedno je prosječna vrijednost indeksa u srpnju i kolovozu bila za 1,4 indeksnih bodova manja u odnosu na prosječnu vrijednost indeksa u trećem tromjesečju 2018. Takva dinamika CEIZ-a upućuje na to da je u trećem tromjesečju ove godine ekonomska aktivnost rasla sporije u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali i da je u odnosu na prethodna tri mjeseca blago ubrzala. Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo stoga da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u trećem tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,4 posto, što je jednako službenoj stopi rasta realnog BDP-a koja je ostvarena u drugom tromjesečju ove godine. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje BDP u trećem tromjesečju 2019. godine porastao za 0,6 posto.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh