CEIZ indeks za kolovoz 2021.: Nastavak snažnog godišnjeg rasta BDP-a u trećem tromjesečju 2021.


26. listopada 2021.


U kolovozu 2021., CEIZ indeks ostvario je povećanje vrijednosti od 5,5 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Istovremeno, u odnosu na srpanj 2021. vrijednost indeksa se povećala za 0,20 bodova. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, veću vrijednost u kolovozu 2021., u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zabilježile su sve četiri komponente indeksa: prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, indeks obujma industrijske proizvodnje, promet u trgovini na malo i broj dolazaka turista. Istovremeno i u odnosu na srpanj, u kolovozu 2021. povećala se i desezonirana vrijednost svih komponenti indeksa.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjom stopom promjene BDP-a u trećem tromjesečju 2021. u odnosu na isto tromjesečje 2020. i dalje bilježi dvoznamenkastu stopu rasta ostvarenu u drugom tromjesečju 2021. Istovremeno, ekonomska aktivnost u prva dva mjeseca trećeg tromjesečja u odnosu na drugo tromjesečje 2021. iskazuje trend ubrzavanja pa bi tromjesečna stopa rasta BDP-a u trećem tromjesečju, u odnosu na drugo tromjesečje, mogla iznositi 3 posto. Za precizniju ocjenu kretanja poslovnog ciklusa u trećem tromjesečju 2021. treba pričekati objavu vrijednosti indeksa za rujan 2021.


 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

 
Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh