CEIZ indeks za lipanj 2019.: Usporavanje stope rasta BDP-a u drugom tromjesečju 2019. godine

12. kolovoza 2019.


CEIZ indeks je u lipnju 2019. godine zabilježio svoju najnižu vrijednost ove godine te je u odnosu na prethodni mjesec bio manji za -0,3 indeksna boda, a u odnosu na lipanj prošle godine zabilježio je smanjenje od -0,6 indeksnih bodova, što je također najveće smanjenje u 2019. na godišnjoj razini. S obzirom na negativnu vrijednost indeksa i u svibnju, uočavamo blagi silazni trend koji upućuje na usporavanje rasta. Desezonirani podaci pokazuju da su u drugom u odnosu na prvo tromjesečje tri od četiri komponente indeksa ostvarile rast. To su, poredano od veće prema manjoj stopi rasta, prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, broj turističkih dolazaka te realni promet u trgovini na malo, dok je pad ostvarila industrijska proizvodnja.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u drugom tromjesečju ove godine mogla iznositi 3,1posto*, što je nešto slabiji rezultat u odnosu na stopu rasta BDP-a od 3,9 posto koja je ostvarena u prvom tromjesečju 2019., no istovremeno se radi o stopi većoj od onih zabilježenih u 2018. godini. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje BDP u travnju, svibnju i lipnju 2019. godine porastao za 0,4 posto.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?


Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh