CEIZ indeks za lipanj 2022.: Rast godišnjeg BDP-a od 5,7 posto u drugom tromjesečju

18. kolovoza 2022.

U lipnju 2022. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 0,20 indeksnih bodova u odnosu na prosječnu vrijednost indeksa u prvom tromjesečju 2022. Istovremeno, vrijednost indeksa u odnosu na prethodni mjesec smanjila se za 0,69 indeksnih bodova. Ako promatramo po komponentama indeksa, nešto nižu desezoniranu vrijednost u lipnju su, u odnosu na svibanj iste godine, zabilježile tri komponente indeksa: promet u trgovini na malo, broj dolazaka turista i prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost. Indeks obujma industrijske proizvodnje jedini je zabilježio povećanje desezonirane vrijednosti u lipnju. Sve četiri komponente su, međutim, u lipnju 2022. ostvarile povećanje svoje vrijednosti u odnosu na lipanj prethodne godine.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena tromjesečnim stopama promjene BDP-a u drugom tromjesečju 2022. raste u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. No ako promatramo po pojedinim mjesecima drugog tromjesečja, zamjetno je da ekonomska aktivnost iz mjeseca u mjesec značajno usporava. Ukoliko se ovaj trend nastavi i u trećem tromjesečju, rast BDP-a bi u tom tromjesečju mogao biti ili značajno usporen ili u potpunosti zaustavljen. Na osnovi tekućeg kretanja vrijednosti CEIZ indeksa, možemo procijeniti da će u drugom tromjesečju 2022. hrvatsko gospodarstvo rasti za 5,7 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?


Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

 
Vrh