CEIZ indeks za ožujak 2018.: Rast BDP-a u prvom tromjesečju 2018. godine

CEIZ indeks je u ožujku 2018. zabilježio smanjenje vrijednosti u odnosu na veljaču iste godine u iznosu od 0,08 indeksnih bodova. Vrijednost indeksa u ožujku ove godine ujedno je i najniža vrijednost koju je CEIZ indeks zabilježio od prosinca 2014. godine kada je gospodarstvo tek izašlo iz dugotrajne recesije. U prvom tromjesečju ove godine CEIZ indeks je svoju najveću vrijednost zabilježio u siječnju, dok je u veljači i ožujku indeks bilježio smanjenje vrijednosti, što indicira da je u prvom tromjesečju ove godine ekonomska aktivnost iskazala tendenciju daljnjeg usporavanja koje se intenziviralo pred kraj tromjesečja. U ožujku su od komponenti indeksa rast iskazali realni promet u trgovini na malo i broj turističkih dolazaka, dok su pad na godišnjoj razini ostvarili industrijska proizvodnja i prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost zbog čega je CEIZ i zabilježio daljnji pad vrijednosti u tom mjesecu.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa očekujemo da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u prvom tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,3 posto, što je nešto bolji rezultat u odnosu na stopu rasta BDP-a od 2 posto koja je ostvarena u zadnjem tromjesečju 2017., no istovremeno i značajno slabiji rezultat u odnosu na godišnje stope rasta BDP-a ostvarene u prva tri tromjesečja 2017. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje BDP u prva tri mjeseca 2018. godine porastao za 0,6 posto.

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti, odnosno recesiju.

 
Vrh