CEIZ indeks za siječanj 2018.: Umjereno jačanje ekonomske aktivnosti na samom početku 2018.

CEIZ indeks je u siječnju 2018. zabilježio rast vrijednosti od 0,67 indeksnih bodova u odnosu na prosinac 2017. Ujedno je vrijednost indeksa u siječnju bila i za 0,57 indeksnih bodova veća u odnosu na prosječnu vrijednost indeksa u zadnjem tromjesečju 2017. To upućuje na zaključak da je ekonomska aktivnost u zemlji nešto ojačala u odnosu na zadnje tromjesečje 2017., kada je ekonomska aktivnost promatrana kroz prizmu tromjesečnih stopa promjene BDP-a stagnirala. Međutim, s obzirom na to da je vrijednost indeksa u prvom mjesecu 2018. bila manja u odnosu na siječanj 2017., možemo zaključiti da jačanje ekonomske aktivnosti na početku 2018. nije toliko intenzivno kao što je to bio slučaj u prvom tromjesečju prošle godine. Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo stoga da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u prvom tromjesečju ove godine mogla iznositi 2,8 posto, što je značajno poboljšanje u odnosu na stopu rasta BDP-a od 2 posto koja je ostvarena u zadnjem tromjesečju 2017. Međutim, da bismo bili sigurni da je ovo poboljšanje ekonomske aktivnosti trajnog karaktera, trebat će pričekati objave vrijednosti indeksa za veljaču i ožujak 2018.
 

Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti, odnosno recesiju.
Vrh