CEIZ indeks za srpanj 2019.: Ubrzavanje stope rasta BDP-a na početku trećeg tromjesečja 2019.


16. rujna 2019.


CEIZ indeks je u srpnju 2019. godine zabilježio porast vrijednosti od 0,3 indeksna boda u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na srpanj prošle godine zabilježio povećanje vrijednosti od 0,6 indeksnih bodova. Vrijednost CEIZ indeksa u srpnju je ujedno bila za 0,2 indeksna boda veća od prosječne vrijednosti indeksa u drugom tromjesečju 2019., čime se sugerira blago jačanje ekonomske aktivnosti u zemlji u odnosu na prethodno tromjesečje. Desezonirani podaci pokazuju da su početkom trećeg tromjesečja u odnosu na drugo tromjesečje tri od četiri komponente indeksa ostvarile rast. To su, poredano od veće prema manjoj stopi rasta, prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, industrijska proizvodnja te realni promet u trgovini na malo, dok je pad ostvario broj turističkih dolazaka.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo da bi godišnja stopa rasta realnog BDP-a u trećem tromjesečju ove godine mogla iznositi 3,2 posto*, što je snažniji rast u odnosu na stopu rasta BDP-a od 2,4 posto koja je ostvarena u drugom tromjesečju 2019. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje BDP u trećem tromjesečju 2019. godine porastao za 0,8 posto. Međutim, za pouzdaniju procjenu rasta BDP-a za treće tromjesečje, trebat će ipak pričekati objave vrijednosti indeksa za kolovoz i rujan 2019.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?


Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh