CEIZ indeks za studeni 2021.: Nastavak godišnjeg rasta BDP-a u četvrtom tromjesečju 2021.

21. siječnja 2022.


U studenom 2021. CEIZ indeks ostvario je povećanje vrijednosti od 3,75 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Istovremeno, u odnosu na listopad 2021. vrijednost indeksa se smanjila za 0,66 bodova, što je drugo uzastopno smanjenje mjesečne vrijednosti indeksa. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, veću vrijednost u studenom 2021., u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zabilježile su sve četiri komponente indeksa: prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, indeks obujma industrijske proizvodnje, promet u trgovini na malo i broj dolazaka turista. Istovremeno, u odnosu na listopad 2021., desezonirana vrijednost komponenti indeksa se u studenom 2021. smanjila kod prometa u trgovini na malo i broja dolazaka turista, čime se sugerira blago usporavanje ekonomske aktivnosti u studenom u odnosu na prethodni mjesec.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjom stopom promjene BDP-a u četvrtom tromjesečju 2021., u odnosu na isto tromjesečje 2020., iznosi 12,8 posto, što je nastavak dvoznamenkastih godišnjih stopa rasta BDP-a ostvarenih u drugom i trećem tromjesečju 2021. Ukupna stopa rasta BDP-a u 2021. bi prema ovim procjenama iznosila 11 posto. No kako ekonomska aktivnost u prva dva mjeseca četvrtog tromjesečja, u odnosu na treće tromjesečje 2021., istovremeno iskazuje trend blagog usporavanja, izvjesno je da bi i godišnja stopa rasta u četvrtom tromjesečju, kao i ukupna stopa rasta BDP-a u 2021., mogla biti niža od procijenjene. Za precizniju ocjenu kretanja poslovnog ciklusa u četvrtom tromjesečju 2021. i za čitavu 2021. treba stoga pričekati objavu vrijednosti indeksa za prosinac 2021.* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

 
Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vezani dokumenti

Vrh