CEIZ indeks za svibanj 2019.: Nastavak snažnog rasta BDP-a u drugom tromjesečju ove godine


22. srpnja 2019.


CEIZ indeks je u svibnju 2019. zabilježio pad vrijednosti od 1,01 indeksna boda u odnosu na prethodni mjesec. Za razliku od travnja 2019., kada je CEIZ zabilježio rekordni rast zahvaljujući rastu svih svojih komponenti, u svibnju su sve komponente indeksa iskazale pad desezoniranih vrijednosti komponenti u odnosu na prethodni mjesec. Istovremeno, u odnosu na svibanj prošle godine CEIZ je zabilježio rast od 0,57 indeksnih bodova. Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo zaključiti da je ekonomska aktivnost u svibnju oslabila u odnosu na travanj. No bez obzira na svibanjski pad vrijednosti indeksa na mjesečnoj razini, svejedno se na osnovi kretanja indeksa u travnju i svibnju može očekivati da će godišnji rast BDP-a u drugom tromjesečju ove godine iznositi 4,0 posto, što je za 0,1 postotni bod više od rasta BDP-a ostvarenog u prvom tromjesečju. Desezonirani podaci istovremeno upućuju da je BDP u drugom tromjesečju 2019. godine u odnosu na prethodno tromjesečje porastao za 1,1 posto.

Zaključak o jačanju rasta BDP-a u drugom tromjesečju na osnovi vrijednosti CEIZ indeksa zasnovan je dijelom na rekordnom rastu indeksa u travnju 2019. No on je ujedno i posljedica činjenice da algoritam procjene tekuće vrijednosti indeksa uključuje i ostvarene vrijednosti rasta BDP-a iz prethodnih tromjesečja. To znači da snažan rast BDP-a od 3,9 posto iz prvog tromjesečja 2019. može iskazati značajan pozitivan utjecaj na izračun vrijednosti indeksa u drugom tromjesečju. Međutim, s obzirom da je u prvom tromjesečju 2019. rast BDP-a bio prvenstveno zasnovan na snažnom rastu investicija upitne održivosti, tekuća vrijednost CEIZ indeksa zbog načina njegove procjene može ipak biti djelomično precijenjena. Važno je napomenuti i da ćemo zaključke o stanju poslovnog ciklusa u drugom tromjesečju ove godine moći s većim stupnjem pouzdanja donositi tek kada budu objavljene vrijednosti CEIZ indeksa za lipanj.
 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?


Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh