IFIS za prvo tromjesečje 2019.: Ublažavanje financijskih uvjeta

Prvo tromjesečje 2019. donijelo je ponovno ublažavanje financijskih uvjeta. Naime, 2018. godinu obilježila je stabilizacija kretanja indeksa financijskih uvjeta, koja je uslijedila nakon snažnog ublažavanja financijskih uvjeta tijekom 2016. i 2017. godine. Ublažavanju financijskih uvjeta u prvom tromjesečju 2019. pridonijeli su domaći i inozemni faktori. Kod kamatnih stopa na kredite i depozite, te kratkoročnih kamata na međubankarskom tržištu bilježi se blagi pad u odnosu na prethodno tromjesečje, dok se likvidnost financijskog sustava zadržala na visokim razinama. Stabilno kretanje premije osiguranja nastavljeno je i početkom 2019., dok su se uvjeti zaduživanja za Republiku Hrvatsku dodatno poboljšali u prvom tromjesečju 2019. Inozemna komponenta indeksa financijskih uvjeta također je zabilježila trend ublažavanja u prvom tromjesečju 2019., što predstavlja promjenu u odnosu na snažan zaokret inozemne komponente indeksa prema zaoštravanju financijskih uvjeta u zadnjem tromjesečju 2018. godine. Promjeni trenda prema ublažavanju financijskih uvjeta na globalnim tržištima pridonio je pad volatilnosti u prvom tromjesečju 2019. uslijed povoljne reakcije financijskih tržišta na smanjenje zabrinutosti oko budućih poteza FED-a i ECB-a te tenzija izazvanih trgovinskim pregovorima SAD-a i Kine. Na kretanja inozemne komponente indeksa financijskih uvjeta značajno utječe premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, koje su pod utjecajem političkih zbivanja u Italiji. Unatoč blagom padu u odnosu na kraj 2018., premija osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka ostala je na visokoj razini i u prvom tromjesečju 2019. S druge strane, veća potražnja za njemačkim obveznicama dovela je do posljedičnog pada prinosa, te povoljno utjecala na ublažavanje inozemne komponente indeksa financijskih uvjeta u prvom tromjesečju 2019.


Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh