IFIS za treće tromjesečje 2018.: Stabilizacija kretanja financijskih uvjeta

Prva tri tromjesečja 2018. godine donijela su stabilizaciju kretanja hrvatskih financijskih uvjeta. Naime, nakon relativno snažnog ublažavanja financijskih uvjeta tijekom 2016. i 2017. godine, trend ublažavanja financijskih uvjeta je u 2018. godini gotovo zaustavljen. Međutim, iako se kretanje ukupnih financijskih uvjeta doima stabilno, pojedine sastavnice indeksa financijskih uvjeta pokazuju dinamična kretanja. Tako su se u trećem tromjesečju u odnosu na drugo tromjesečje 2018. godine kamatne stope na depozite i kredite smanjile, dok su kratkoročne kamate na bankarskom tržištu porasle, a likvidnost financijskog sustava, iako još uvijek na iznimno visokim razinama, snažno se smanjila. Uz to, premija osiguranja od kreditnog rizika također se smanjila uslijed poboljšanja izgleda kreditnog rejtinga sa stabilnog na pozitivni (BB+) od strane agencije Fitch Ratings. Pojedine inozemne sastavnice indeksa financijskih uvjeta također pokazuju razmjerno veliku volatilnost, iako agregatno gledano i inozemna komponenta indeksa u trećem tromjesečju 2018. godine bilježi stabilna kretanja. Snažno zaoštravanje financijskih uvjeta vidljivo je u porastu premije osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka, na što su utjecala politička zbivanja u Italiji i porast prinosa talijanskih državnih obveznica, dok su isti događaji doprinijeli većoj potražnji za njemačkim obveznicama te posljedičnom padu prinosa.

 

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh