IFIS za treće tromjesečje 2022.: Daljnje zaoštravanje financijskih uvjeta

Nastavlja se sa zaoštravanjem financijskih uvjeta u trećem tromjesečju 2022. u odnosu na drugo tromjesečje, što je posebno izraženo kod inozemne komponente indeksa. Inozemna komponenta indeksa je zabilježila značajan rast u odnosu na početak 2022. godine uslijed nepovoljnih kretanja na svjetskim burzama, rasta kamatnih stopa i rasta premija osiguranja od kreditnog rizika banaka majki domaćih banaka. Vodeće središnje banke provodile su, u trećem tromjesečju, restriktivnu monetarnu politiku u pokušaju svladavanja inflacije, što je rezultiralo rastom kamatnih stopa, nepovoljnim kretanjima na svjetskim burzama te nepovoljnim očekivanjima vezanim uz budući ekonomski rast.

Prelijevanje nepovoljnih globalnih financijskih uvjeta bilo je ograničenog dometa ako se analizira domaća komponenta IFIS indeksa u trećem tromjesečju. Naime, likvidnost domaćeg financijskog sustava dosegla je rekordnu razinu u rujnu ove godine, što je velikim dijelom moguće objasniti prilagodbom instrumenata monetarne politike HNB-a istovrsnim instrumentima ESB-a u procesu pristupanja europodručju te posljedičnim smanjenjem stope obvezne pričuve s 9% na 5% u kolovozu. Kamatne stope na domaćem financijskom tržištu, koje su sastavne varijable ovog indeksa, uglavnom nisu zabilježile značajan rast u trećem tromjesečju 2022. godine. Istodobno, došlo je do daljnjeg jačanja inflacijskih pritisaka.

U ostatku godine očekuje se daljnje pogoršanje financijskih uvjeta na međunarodnim financijskim tržištima uslijed neizvjesnosti koje dolaze iz raznih izvora, uključujući očekivana buduća povećanja kamatnih stopa, inflacijske pritiske, rat u Ukrajini, energetsku krizu i nadolazeću kalendarsku zimu i geopolitičke tenzije između Kine, Tajvana i SAD-a. Svi ovi činitelji ujedno i povećavaju negativne izglede za globalni ekonomski rast. U ostatku godine se očekuje da će se globalni financijski uvjeti značajnije odraziti na rast kamatnih stopa na domaćem tržištu. Dodatni izvor neizvjesnosti na domaćem tržištu predstavlja i snažna aktivnost na tržištu nekretnina i visoke cijene stambenih nekretnina, pogotovo u onom dijelu koji je rezultat potražnje koja nije pod utjecanjem razine kamatnih stopa.

Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.


Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    


Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.
 

Vezani dokumenti

Vrh