IFIS za zadnje tromjesečje 2021.: Blagi financijski uvjeti za kraj godine

Financijski uvjeti u zadnjem tromjesečju 2021. godine zabilježili su trend ublažavanja, pri čemu su u prosincu 2021. financijski uvjeti bili najblaži u razdoblju za koje se IFIS prati (od ožujka 2005.). Blago zaoštravanje financijskih uvjeta zabilježeno je krajem trećeg tromjesečja 2021. u odnosu na kraj drugog tromjesečja, dok je posljednje značajno zaoštravanje indeksa financijskih uvjeta zabilježeno u veljači i ožujku 2020. uslijed pojave i širenja pandemije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom. Financijski uvjeti u zadnjem tromjesečju 2021. godine bili su blaži u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Na domaćem tržištu su zadržani povoljni uvjeti financiranja, dok je likvidnost domaćeg financijskog sustava dosegla rekordnu razinu u prosincu 2021. godine. U zadnjem tromjesečju 2021. su se nastavila povoljna kretanja na svjetskim burzama, unatoč opasnostima od rasta kamatnih stopa i izbijanja i širenja omikron varijante SARS-CoV-2 virusa. Ipak, inozemna komponenta indeksa je zabilježila blago zaoštravanje financijskih uvjeta u prosincu 2021. Prekonoćna kamatna stopa na bankovnom tržištu europodručja EONIA nastavlja bilježiti blagi porast u zadnjem tromjesečju 2021. godine, kao i premije osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka.

Financijske uvjete u prvom tromjesečju 2022. godine svakako će obilježiti neizvjesnost vezana uz rusku invaziju na Ukrajinu koja, osim značajnog humanitarnog utjecaja, ima i brojne financijske i ekonomske implikacije uslijed ekonomskih sankcija Rusiji, mogućeg defaulta Rusije na njezine financijske obveze na financijskim tržištima te poremećaja globalnih lanaca opskrbe i međunarodne trgovine. Snažni inflatorni pritisci naslijeđeni s kraja 2021. dodatno su potaknuti rastom cijena energenata i sirovina uzrokovanih ratnim sukobom i popratnim sankcijama Rusiji. Dodatan izvor neizvjesnosti ostaje održivost duga, koja ovisi o brzini oporavka gospodarstva i razini realnih kamatnih stopa. S pozitivne strane, očekuje se da će se u 2022. smanjiti negativan utjecaj omikron varijante SARS-CoV-2 virusa, što bi moglo djelovati poticajno na oporavak gospodarstva. 


Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.


Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    


Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh