OVI za listopad 2019.: Tržište rada stagnira, sezonalnost potražnje za radom sve je izraženija

8. studenoga 2019.


OVI indeks u listopadu ukazuje na relativno slične razine potražnje za radom kao i u prethodnim razdobljima, kako na godišnjoj, tako i na mjesečnoj razini. U odnosu na listopad 2018. indeks je pao za 0,5 posto, dok desezonirane vrijednosti indeksa upućuju na rast u odnosu na prethodni mjesec u iznosu od 1,2 posto – ova stagnacija potražnje za radom sukladna je općem usporavanju ekonomskog zamaha.
 
Ako se promotri dulje razdoblje, iz desezoniranih vrijednosti (i trenda) indeksa vidljivo je kako oglasi za posao, nakon oštrog rasta do 2018. godine, stagniraju već gotovo dvije godine. Osim stagnacije, vidljiva je i sve veća oscilacija potražnje za radom oko trend vrijednosti – potražnja za radom uslijed turističke sezone postaje sve naglašenija. Ovakvoj interpretaciji ide u prilog i činjenica da se gotovo polovica traženih radnih mjesta nude uz ugovore na određeno, dok je prije deset godina ovakav modalitet zapošljavanja činio od 20 do 25 posto potražnje za radom u objavljenim online oglasima.
 
Iako je možda prerano tvrditi da se hrvatsko tržište rada transformira u smjeru stagnantne potražnje za radom uz sve veći udio radnih mjesta s ugovorima na ograničeno trajanje, činjenica da u zadnje dvije godine ne zapažamo značajan rast broja oglasa za posao, kao i da su te dvije godine rekordne u smislu udjela ugovora na određeno u ukupnoj potražnji, ide u prilog takvom zaključku.


Što je OVI?
Online Vacancy Index (OVI) mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb u suradnji s portalom MojPosao. Svrha indeksa je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom. OVI indeks izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava. S obzirom na to da se uzimaju oglasi objavljeni putem samo jednog portala, broj oglasa izražava se kao indeks (bazna godina je 2015.).   

Indeks se tumači tako da vrijednosti veće od 100 predstavljaju rast u odnosu na 2015. godinu, a vrijednosti manje od 100 smanjenje u odnosu na baznu godinu. Indeks je desezoniran metodom X-12-ARIMA.

Vezani dokumenti

Vrh