OVI za siječanj 2020.: Potražnja za radom stagnira, potražnja za umirovljenicima stabilna na 1,3 posto svih oglasa

14. veljače 2020.


OVI indeks u siječnju upućuje na relativno slične razine potražnje za radom kao i u prethodnim razdobljima, kako na godišnjoj, tako i na mjesečnoj razini. U odnosu na siječanj 2019. indeks je narastao za 0,9 posto, dok desezonirane vrijednosti indeksa upućuju na rast u odnosu na prethodni mjesec u iznosu od 0,1 posto, čime se nastavlja stagnacija potražnje na tržištu rada mjerena objavljenim online oglasima koja se bilježi već skoro dvije godine. Ovakav razvoj događaja poklapa se s kretanjima ukupne ekonomske aktivnosti, koja je, prema objavljenom CEIZ indeksu, u posljednjem tromjesečju 2019. godine usporila.

Najtraženije zanimanje, kao i prošlih mjeseci, je prodavač, koji se traži u 14,9 posto objavljenih oglasa. Zatim slijede konobar i kuhar koji se svaki traže u 5,6 posto oglasa u siječnju 2020. godine. Treba naglasiti kako se ova razlika između prodavača te kuhara i konobara smanjuje netom prije turističke sezone. Dok je udio potražnje za prodavačima zadnjih godina stabilan kroz cijelu godinu na oko 15 posto, potražnja za konobarima i kuharima, očekivano, pokazuje sezonalni karakter te jača netom prije turističke sezone. Slični zaključci vrijede i kad se promotri odnos ugovora na neodređeno i određeno. U siječnju 2020. godine, 42,9 posto oglasa bilo je vezano za ugovor na određeno, dok je 43,9 posto oglasa bilo vezano uz ugovor na neodređeno. Ipak, valja imati na umu da je ovo također posljedica sezonalnosti nuđenih ugovora; netom prije turističke sezone udio oglasa s ugovorom na određeno obično poraste na 50 posto, dok udio ugovora na neodređeno padne ispod 40 posto. Također, iz objavljenih online oglasa vidljivo je da je udio poslova na koji se mogu zaposliti umirovljenici stabilan na razini od 1,3 posto.

 

Što je OVI?

Online Vacancy Index (OVI) mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb u suradnji s portalom MojPosao. Svrha indeksa je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom. OVI indeks izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava. S obzirom na to da se uzimaju oglasi objavljeni putem samo jednog portala, broj oglasa izražava se kao indeks (bazna godina je 2015.).   

Indeks se tumači tako da vrijednosti veće od 100 predstavljaju rast u odnosu na 2015. godinu, a vrijednosti manje od 100 smanjenje u odnosu na baznu godinu. Indeks je desezoniran metodom X-12-ARIMA.
 

Vezani dokumenti

Vrh