Korupcija i neformalne prakse u Hrvatskoj – ima li tračka optimizma u poslovnom okruženju?

20. veljače 2023.

Korupcija je u Hrvatskoj konstantno prisutna i prema percepcijama građana 2022. godine postala je problem broj jedan u našoj zemlji. Čak niti pristupanje EU-u od kojega se dosta očekivalo u ‘uvođenju reda’ i smanjenju korupcije nije dalo rezultata jer je Hrvatska po Indeksu percepcije korupcije (Transparency International, 2022) na samom začelju država EU-a, tek malo bolja od Rumunjske, Bugarske i Mađarske. Opterećeni starom pričom o korumpiranosti, prije svega političkih aktera (Vlade RH i ministarstava, Sabora RH te sudstva), građani pod dojmom novootkrivenih afera zadržavaju percepciju visoke prisutnosti korupcije, o čemu je nedavno u EIZ Komentaru pisao kolega Bruno Škrinjarićhttps://www.eizg.hr/vijesti/ostalo-71/povjerenje-gradjana-u-institucije-i-percepcija-korupcije/6276
 
Nasuprot istraživanjima javnog mnijenja, istraživanja percepcija, stavova i ponašanja poslovnih subjekata prema korupciji i ostalim oblicima neformalnog ponašanja u Hrvatskoj (pa i u drugim post-tranzicijskim zemljama) začudno su rijetka, pogotovo imajući na umu da je korupcija prepoznata kao jedna od najozbiljnijih prepreka poslovanju i gospodarskom razvoju općenito. Prema anketi Eurobarometer Business Survey iz 2022. godine, dvije trećine ispitanika iz poslovnog okruženja u Hrvatskoj vidi korupciju kao prepreku poslovanju, a čak 93 posto smatra korupciju raširenom u našoj zemlji, što je najviše u EU-u. I dok literatura prepoznaje korupciju kao duboko ukorijenjenu pojavu, veća je nepoznanica postojanost neformalnih praksi u poslovanju. One su vrlo specifične za svako društvo, a obuhvaćaju i pozitivne prakse (primjerice solidarnu pomoć) i one negativne (klijentelizam, nepotizam, koruptivne radnje i dr.). Upravo su ove potonje u središtu interesa recentnog empirijskog istraživanja znanstvenika Ekonomskog instituta, Zagreb i Sveučilišta u Regensburgu[1].  Kako bi istražili koruptivne i neformalne aktivnosti u tzv. business-to-business (B2B) i business-to-government (B2G) odnosima, dizajnirali smo upitnik i anketirali vlasnike i menadžere malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. Online anketom provedenom u jesen 2022. godine prikupljen je 531 validni odgovor.

Odgovore ispitanika na skali od 1 (nimalo/ne slažem se) do 5 (jako veliko/u potpunosti se slažem) koristili smo za mjerenje 7 pokazatelja: povjerenje u institucije, regulativa, institucije i kriminal kao tri prepreke poslovanju, stav da korupcija ima jači negativan utjecaj na mala i srednja poduzeća te stav da su velike kompanije izvor korupcije. Klaster analizom su formirane tri skupine poduzeća, odnosno njihovih predstavnika - poslovnih ljudi u Hrvatskoj čiji se stavovi razlikuju po promatranim varijablama (slika 1). Klaster 1 (plava linija) smo nazvali Optimistični jer njegovi članovi imaju najpozitivnije mišljenje o poslovnom okruženju. Klaster 2 (narančasta linija) čine ispitanici Opterećeni preprekama u poslovanju. Klaster 3 (siva linija) su poslovni ljudi Zabrinuti zbog korupcije koja je za njih u odnosu na druge probleme najveća prepreka poslovanju, a koju nije riješilo niti pristupanje Hrvatske EU-u.

Razlike u stavovima moguće je objasniti socio-demografskim obilježjima ispitanika. U Klasteru 1–Optimistični ispitanici su većinom muškarci, visoko obrazovani predstavnici malih (ne mikro) poduzeća iz propulzivnih i visokospecijaliziranih djelatnosti: IT sektora i financijskih usluga. Obilježja ispitanika Klastera 3 – Zabrinuti su posve drugačija. U njemu su nadprosječno zastupljene žene, vlasnice i menadžerice mikro poduzeća. Njihov je stav o korupciji izrazito negativan, smatraju da više pogađa (njihova) mala poduzeća i da su velike kompanije izvor korupcije. Još je jedna karakteristika ovog klastera da su u njemu nadprosječno zastupljena poduzeća iz građevinskog sektora.
 
Zanimljivo je da ispitanici svih poduzeća pokazuju vrlo nisku razinu povjerenja u institucije, ali ih istodobno ne smatraju preprekom poslovanju. Ovaj je rezultat nagovještaj malih pozitivnih promjena u poslovnom okruženju jer usprkos postojanom stavu da su institucije neefikasne u Hrvatskoj, one prema viđenju poslovnih ljudi više ne predstavljaju prepreku poslovanju njihovih poduzeća.

Slika 1: Klasteri prema stavovima poslovnih ljudi u HrvatskojGrupiranje u klastere daje samo grubu sliku poslovnog mnijenja koje smo nadopunili detaljnom analizom stavova i ponašanja poslovnih ljudi u Hrvatskoj. Za svaki klaster analizirali smo tri aspekta: stavove prema neformalnosti u poslovanju, procjenu raširenosti neformalnih praksi i sklonost ispitanika da i sami sudjeluju u neformalnim praksama. Ispitanici općenito misle da je čašćenje (npr. pozivanje na ručak) partnera u poslovne svrhe potpuno prihvatljivo. Primanje i darivanje u gotovini nije prihvatljivo za više od 90 posto hrvatskih poslovnih ljudi, u čemu prednjače članovi  Klastera 1 – Optimistični. Njihovi su stavovi u pogledu neformalnog ponašanja stroži u usporedbi s prosjekom uzorka, a naročito ne miješaju profesionalni s privatnim životom (slika 2).

S druge strane, Klaster 3 – Zabrinuti ispitanici zagovaraju neke staromodne poslovne prakse i kao takvi nemaju negativne stavove o zapošljavanju prijatelja ili rodbine, a darivanje poslovnih partnera smatraju prihvatljivom i dobrodošlom praksom. Svaki deseti član Klastera 2 – Opterećeni smatra da je primanje novčanih darova od poslovnih partnera prihvatljivo ponašanje, a polovica njih korištenje osobnih veza u osobne i poslovne svrhe smatra prihvatljivim. Ispitanici klastera 2 i 3 više odobravaju davanje prednosti u poslovanju prijateljima i obitelji, vjerojatno zato što se sastoje od mikro i malih poduzeća koja češće uspostavljaju osobne odnose u poslovanju. 

Slika 2: Stavovi prema neformalnim praksama – prihvatljiva ponašanja i pokloni u poslovanju


Davanje poklona u znak zahvalnosti i 'poklona' koji to nisu, jer se njima plaća neka druga usluga, spada u neformalne prakse. Tanka je granica između poklona i mita te nas je zanimalo koja je vrsta darova uobičajena u poslovnom okruženju. Ponude poslovnih partnerstava ili udjela u poduzeću smatraju se uobičajenim darovima u hrvatskoj poslovnoj zajednici (slika 3). Također, nedozvoljeni darovi poput novca ili zaposlenja u javnom sektoru smatraju se uobičajenom razmjenom dobara i usluga. Najmanje su rašireni pokloni poput luksuznih predmeta i putnih aranžmana. Prethodno izražene razlike u stavovima između klastera podudaraju se s procjenom ispitanika o prisutnosti neformalnih praksi. Tako, primjerice, članovi Klastera 1 – Optimistični misle da su darovi u poslovnoj zajednici rjeđi od onoga što doživljavaju članovi druga dva klastera. Primjerice, više od 60 posto članova Klastera 2 – Opterećeni misle da je 'poklanjanje' radnog mjesta u javnom sektoru uobičajeno, u usporedbi s Klasterom 1 – Optimistični u kojem isto mišljenje ima 37 posto ispitanika.

Slika 3: Raširenost neformalnih praksi – uobičajeni pokloni u poslovanjuNaposljetku, najviše nas zanima kako se, u danom okruženju i sukladno iskazanim stavovima, poslovni ljudi u Hrvatskoj stvarno ponašaju? Sklonost prihvaćanju i davanju darova, pružanju i primanju usluga te davanju neetičnih ponuda je najniža među članovima Klastera 1 – Optimistični (slika 4). Iznenađujuće, i suprotno prethodno izraženim različitim mišljenjima o korupciji, svi klasteri dijele slične reakcije u scenariju C, gdje bi otprilike svaka druga osoba zaposlila rođaka poslovnog partnera u zamjenu za povlašteni tretman svog poduzeća. To ukazuje da je nepotizam još uvijek duboko ukorijenjen u hrvatskom poslovanju.  

Slika 4: Sklonost koruptivnom ponašanju u poslovnim odnosima

Situacija A: Nakon uspješno obavljenog zajedničkog posla, Vaš poslovni partner poklanja Vam skupocjeni ručni sat. Prilikom poklanjanja sata govori Vam kako će računati na Vas u budućim poslovnim poduhvatima. Biste li prihvatili spomenuti poklon?
Situacija B: Vaš poslovni partner zamolio Vas je za uslugu: on će Vam pokloniti vlasnički udio u njegovom poduzeću, a zauzvrat mu morate dati Vaše skladište na korištenje na neodređeno vrijeme. Kada ste ga pitali što namjerava tamo skladištiti, on Vam nije htio reći. Biste li mu učinili tu uslugu?
Situacija C: Jedan od Vaših poslovnih partnera obratio Vam se radi usluge. Od Vas traži da zaposlite njegova rođaka u Vašem poduzeću. Zauzvrat bi Vam ponudio bolje uvjete u poslovanju između Vašeg i njegovog poduzeća. Biste li zaposlili njegovog rođaka?
Situacija D: Pregovarate poslovni ugovor s jednim od Vaših poslovnih partnera. Prije nego što ćete potpisati ugovor, Vaš poslovni partner kaže da će jedino pristati na aktualni ugovor ukoliko se Vi obavežete da ćete poslovati zajedno na još jednom budućem projektu. Detalji novog projekta i ugovora nisu Vam poznati. Biste li i zašto nastavili poslovnu suradnju s tim partnerom?


U naslovu ovog osvrta sugerira se tračak optimizma: naše istraživanje pokazuje da, budući da se ni država ni politika niti EU nisu ozbiljno obračunali s korupcijom u Hrvatskoj, možda svjetlo na kraju tunela dolazi od nove generacije poslovnih ljudi. Dobro obrazovani menadžeri i vlasnici iz ne tako malih, srednjih i velikih poduzeća, koji posluju u IKT-u i drugim propulzivnim i dinamičnim sektorima gdje se zahtijeva i cijeni visoka razina stručnosti i profesionalnosti, manje koriste neformalne prakse u poslovanju. Rezultati govore u prilog tezi da ako je ostvarivanje poslovnih rezultata utemeljeno na sposobnostima, uporaba neformalnih praksi i korupcije kao sredstva 'podmazivanja kotača' tamo gdje su institucije neučinkovite više nije potrebna. S druge strane, menadžeri i vlasnici mikro i malih poduzeća prihvaćaju više neformalnosti u poslovanju i zbog svoje veličine su ranjiviji na korupciju. Ta poduzeća najčešće nemaju interni kodeks ponašanja i oslanjaju se na poslovne običaje samih vlasnika. Oni svoj manjak znanja, stručnosti, organizacije, itd. vjerojatno kompenziraju umrežavanjem i uključivanjem u neformalne odnose unutar poslovne zajednice u kojoj djeluju. Ironično, predstavnici malih i mikro poduzeća smatraju da su mala i srednja poduzeća više pogođena negativnim posljedicama korupcije i da su velike tvrtke generatori korupcije u Hrvatskoj.

I na kraju stara vijest: proces zapošljavanja ostaje vrući problem u Hrvatskoj, čak i danas kada je stopa nezaposlenosti relativno niska i kada se na tržištu rada traži radnik više. Praksa zapošljavanja, posebice u državnim poduzećima i cijelom javnom sektoru, temelji se na ne-meritornim kriterijima, a neformalne prakse izviru iz afera koje uglavnom otkrivaju mediji, tj. istraživačko novinarstvo umjesto nadležnih institucija. Povjerenje u institucije se srozava, neučinkovite formalne institucije postaju irelevantne, a neformalne institucije jačaju. Za izbjegavanje tog scenarija možemo se osloniti na identificiranu grupu poduzeća i poslovnih ljudi koji će postaviti strože anti-korupcijske standarde u svom poslovanju i proširiti obrasce etičkog ponašanja na poslovnu okolinu. Za empirijsku potvrdu najavljenog tračka optimizma, trebat će ponoviti anketu, ali tek za pet do deset godina. Naime, korupcija i neetičke norme, jednom kada se uvriježe, jako se sporo mijenjaju.

dr. sc. Jelena Budak

Literatura:
Eurobarometer. n.d. Corruption Business Attitudes, dostupno na: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/browse/all/series/18823
Transparency International. 2022. Corruption Perceptions Index, dostupno na: https://www.transparency.org/en/cpi/2022
 


[1] Autori istraživanja su Barbara Frey (University of Regensburg) te Bruno Škrinjarić i Jelena Budak (Ekonomski institut, Zagreb). Interdisciplinarni projekt “From informality to corruption (1817-2018): Serbia and Croatia in comparison” financirala je njemačka zaklada za istraživanja Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), projekt br. 9201078.


 
Vrh