Novi broj časopisa Croatian Economic Survey


Objavljen je novi broj publikacije Croatian Economic Survey, 24(1), 2022., znanstvenog časopisa u kojem se objavljuju visokokvalitetni istraživački radovi iz svih područja ekonomije, ali i ostalih polja društvenih znanosti.

Najnovije izdanje donosi tri izvorna znanstvena članka. Svi se radovi u časopisu Croatian Economic Survey objavljuju na engleskom jeziku.

Novi broj donosi sljedeće radove:

Krunoslav Zauder i Mate Rosan: Which Loans Do We Take? A Micro-Level Analysis of Croatian Households' Debt Participation

Dragan Tevdovski, Joana Madjoska, Petar Jolakoski, Branimir Jovanovic i Viktor Stojkoski: Firm Profits and Government Activity: An Empirical Investigation

Mehmed Ganić: Does Institutional Quality Matter for the IDP Hypothesis? Evidence from Emerging Europe
Vrh