Novi broj Radnih materijala EIZ-a


U novom broju Radnih materijala EIZ-a autorice Irena Đokić, Ivana Rašić i Sunčana Slijepčević donose rad "Innovation in the public services at the local and regional level".

U posljednje vrijeme sve više raste svijest o važnosti inovacija u javnom sektoru. Inovacije u javnom sektoru izvor su dodane vrijednosti građanima i društvu, s jedne se strane prepoznaju kao izazov, a s druge strane kao rješenje za rastuće proračunske pritiske. Dok većina dosad objavljenih radova ispituje ulogu privatnog sektora u provedbi inovacija u javnom sektoru, u ovom se radu istražuje provedba inovacija u javnom sektoru na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj. Cilj rada je ispitati sposobnost hrvatskog lokalnog i regionalnog javnog sektora za uvođenje i provedbu inovacija te utvrditi prepreke koje mogu ometati taj proces iz perspektive različitih lokalnih aktera. Analiza se temelji na rezultatima anketnog ispitivanja provedenog na uzorku predstavnika lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj (veliki gradovi i županije), predstavnika lokalnih akcijskih grupa (LAG) i lokalnih/regionalnih razvojnih agencija. Rezultati ukazuju na tri čimbenika koja ometaju proces uvođenja i provedbe inovacija u hrvatskom javnom sektoru: prepreke vezane uz kompetencije, birokratske prepreke te poteškoće vezane uz financiranje procesa uvođenja i provedbe inovacija.

Radu možete pristupiti putem naših mrežnih stranica ovdje.
Vrh