Novi broj Radnih materijala EIZ-a


U novom broju Radnih materijala EIZ-a autori Zoran Aralica i Bruno Škrinjarić donose rad pod nazivom Adoption of digital and ICT technologies and firms’ productivity.
 
Ovaj rad ima dva glavna cilja. Prvi cilj mu je odgovoriti na pitanje kako uporaba IKT i digitalnih tehnologija utječe na produktivnost poduzeća. Drugi cilj mu je analizirati kako promjene u udjelu proizvodnog sektora i/ili uslužnog sektora u određenoj regiji usmjeravaju promjene u produktivnosti poduzeća. Analiza je provedena pomoću financijskog skupa podataka hrvatskih poduzeća u razdoblju od 2009. do 2019. godine i Eurostatovih podataka o digitalnoj ekonomiji i društvu, na temelju „Ankete zajednice o korištenju IKT-a i e-trgovini u poduzećima“. Podaci su analizirani metodom analize glavnih komponenata i metodama panel podataka. Rezultati ukazuju na pozitivnu vezu između usvajanja IKT tehnologija i produktivnosti poduzeća te na negativnu korelaciju između usvajanja digitalnih tehnologija i produktivnosti poduzeća. 

Radu možete pristupiti putem naših mrežnih stranica ovdje.
Vrh