Analiza dugoročnih fiskalnih učinaka demografskih promjena

Naručitelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 2005.-2006.
Voditelj projekta: Danijel Nestić
Suradnici: Zdenko Babić, Iva Čondić Jurkić, Ljiljana Marušić, Ivana Rašić BakarićSandra Švaljek

Sažetak:

Ciljevi projekta:
 Primijeniti standardnu metodologiju Europske komisije kako bi se procijenilo dugoročno kretanje fiskalnih rashoda povezanih sa starenjem (izdataka za zdravstvo, mirovine, obrazovanje i sl.) i prihoda ovisnih o demografskoj strukturi (doprinosi za socijalne izdatke), te kako bi se ocijenila dugoročna fiskalna održivost. Važan cilj projekta je i definiranje potreba za podacima nužnim za što pouzdaniju dugoročnu procjenu fiskalnih rashoda (podaci o strukturi izdataka za zdravstvo s obzirom na dob i spol, podaci o izdacima za skrb za stare i nemoćne osobe i sl.), te edukacija eksperata iz Ministarstva financija kako bi u budućnosti samostalno mogli nastaviti s provedbom ovakve analize. 

Sadržaj projekta: Istraživanje započinje razradom metodologije za ocjenu fiskalnih učinaka starenja stanovništva i analizom demografskog stanja i demografskih projekcija za Hrvatsku. Nakon toga prikupit će se potrebni podaci za provedbu analize, te primijeniti metodologija za ocjenu fiskalnih učinaka demografskih promjena u Hrvatskoj. 

Vrh