Završeni projekti

 1. Prethodna evaluacija Razvojne strategije Međimurske županije do 2020.; Ex-ante RSMŽ

  Naručitelj: Međimurska županija
  Voditelj: Irena Đokić
 2. Smjernice i preporuke za učinkovitiju vertikalnu koordinaciju u integriranom upravljanju obalnim područjima u Hrvatskoj

  Naručitelj: Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb / Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
  Voditelj: Marijana Sumpor
 3. Utjecaj digitalne transformacije na ekonomske ishode u Republici Hrvatskoj (HR-DIGI)

  Naručitelj: Hrvatska udruga poslodavaca
  Voditelj: Maruška Vizek
 4. Analiza dugoročnih fiskalnih učinaka demografskih promjena

  Naručitelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske
  Voditelj: Danijel Nestić
 5. Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj (CREATICO)

  Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija
  Voditelj: Ivana Rašić Bakarić
 6. Prijedlozi za unapređenje zadružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditelj: Tanja Broz
 7. Istraživanje sezonalnosti kriminala u Hrvatskoj – CRIS

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb – Tvoj Grant @ EIZ
  Voditelj: Vedran Recher
 8. Izvještaj o održivosti poduzeća Coca-Cola HBC Hrvatska

  Naručitelj: Coca-Cola HBC Hrvatska
  Voditelj: Paul Stubbs
 9. Učinak digitalne transformacije na zapadnom Balkanu: rješavanje izazova na putu prema političkoj stabilnosti i ekonomskom napretku (WB-DIGI)

  Naručitelj: Deutsche Telekom AG; Telenor Norway, Telenor Srbija, Telenor Crna Gora, Telekom Austria, SAP, Ernst&Young
  Voditelj: Maruška Vizek
 10. Analiza rodnih razlika u Hrvatskoj (GendAssCro)

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 11. Učinci sveobuhvatne reforme mjera aktivne politike u zapošljavanju na ishode na tržišta rada mladih u Hrvatskoj – SOR

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditelj: Iva Tomić
 12. Usluga stručne podrške u razradi sustava izvještavanja o provedbi politike regionalnog razvoja

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
  Voditelj: Marijana Sumpor, Irena Đokić
 13. Utvrđivanje konkurentskih i kolaborativnih prednosti i razvojnih potencijala Grada Vukovara

  Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
  Voditelj: Marijana Sumpor, Irena Đokić
 14. Smart City pokazatelji: Alat za strateško upravljanje u hrvatskim velikim gradovima – Smart City

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb; TvojGrant@EIZ
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 15. Evaluacija utjecaja poticaja na mlada poduzeća tijekom recesije – GRANT IMPACT

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 16. Definiranje metode masovne procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj (MMPEIZ)

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Tajana Barbić
 17. Trening o zdravstvenom osiguranju i kvaliteti zdravstvene skrbi (EDU-HEALTH)

  Naručitelj: Ministarstvo zdravlja Republike Kosovo
  Voditelj: Maruška Vizek
 18. Analiza gospodarstva s projekcijama i scenarijima gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije do 2030. godine – PGŽ 2030

  Naručitelj: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Irena Đokić
 19. Izrada stručne podloge za izradu Izvješća o stanju u prostoru RH 2013.–2016.

  Naručitelj: Hrvatski zavod za prostorni razvoj
  Voditelj: Irena Đokić
 20. Popratna studija o Preporukama Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih na tržište rada – izvješće za Hrvatsku (LTU)

  Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (wiiw)
  Voditelj: Valerija Botrić
 21. Potpora za uspostavljanje sustava za strateško planiranje i pripremu Nacionalne razvojne strategije 2030. (DEEWB)

 22. Usluge savjetovanja stručnjaka za financije – Ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva
  Voditelj: Maruška Vizek
 23. Komparativna analiza fiskalne autonomije velikih gradova: Studije slučaja Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine (COFALC)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 24. Statistička analiza prigovora potrošača – PRIPOT

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditelj: Ivan Žilić
 25. City specialisation and labor productivity in Southeast Europe – BaRaBaS

  Naručitelj: CERGE-EI, Češka Republika
  Voditelj: Katarina Bačić
 26. Izrada publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske“ – NEKRET

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Ivan Žilić
 27. Moderiranje radionica u postupku izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020

  Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba
  Voditelj: Irena Đokić
 28. Savjetodavne usluge u strateškom planiranju

  Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba
  Voditelj: Irena Đokić
 29. Integralna analiza dosadašnjih učinaka razvoja i gradnje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2016. godine – RES

  Naručitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 30. Stajališta članova županijske skupštine u Primorsko-goranskoj županiji i preporuke za lokalni ekonomski razvoj

  Naručitelj: Primorsko-goranska županija
  Voditelj: Sunčana Slijepčević
 31. Analitičke odrednice naknade za pravo puta na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

  Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
  Voditelj: Maruška Vizek
 32. Usluge izrada analitičke podloge za izradu novog Zakona o otocima s prijedlogom poboljšanja

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  Voditelj: Nenad Starc
 33. Savjetovanje u regionalnom razvoju Hrvatske

  Naručitelj: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ
  Voditelj: Nenad Starc
 34. Definiranje razvojnih prioriteta na razini statističkih NUTS II regija – MRRFEU NUTS II

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - MRRFEU
  Voditelj: Marijana Sumpor
 35. Ispitivanje poduzetničkog potencijala s fokusom na poduzetničke namjere mladih u zemljama u razvoju – ENIN

  Naručitelj: Sveučilište „Goce Delčev“ u Štipu, Makedonija
  Voditelj: Edo Rajh
 36. Recenzija (ex post evaluacija) nacrta razvojne strategije Primorsko-goranske županije – Ex post PGŽ

  Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Nenad Starc
 37. Znanstveno-istraživački projekt o prostorno-ekonomskim aspektima revitalizacije i reindustrijalizacije Grada Vukovara

  Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (FORGV)
  Voditelj: Goran Buturac, Marijana Sumpor, Irena Đokić, Ljiljana Božić, Edo Rajh
 38. Analitičke podloge za Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske
  Voditelj: Nenad Starc
 39. Pregled sustava naukovanja u Republici Hrvatskoj – TCR Croatia

  Naručitelj: Fondazione G. Brodolini - u okviru ugovora s Cedefop-om
  Voditelj: Iva Tomić
 40. Projekcije i scenariji gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije za potrebe županijskog prostornog plana

  Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Nenad Starc
 41. Vještačenje predvidljivosti stanja poslovnog ciklusa u razdoblju od 2010. – 2013.

  Naručitelj: Sindikat znanosti i visokog obrazovanja
  Voditelj: Maruška Vizek
 42. Izrada prijedloga Smjernica s uvjetima/kriterijima za određene vrste namjena brownfield lokacija

  Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Irena Đokić
 43. Usluge savjetovanja pri izradi modela dugoročne projekcije mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj (MirModel)

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske
  Voditelj: Danijel Nestić
 44. Dječje siromaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj

  Naručitelj: Zaklada Adris
  Voditelj: Paul Stubbs
 45. Konzultacije oko razvoja Europskog sustava analize ponude i potražnje za radom preko interneta: pregledne aktivnosti – OnlineVac

 46. Mreža europske socijalne politike – ESPN

  Naručitelj: Europska komisija (konzorcij dobitnik projekta: CEPS/INSEAD)
  Voditelj: Paul Stubbs
 47. WelfarEurope – Mjerenje kvalitete života i rada u Europi

  Naručitelj: Europski socijalni fond (ESF)
  Voditelj: Ivica Rubil
 48. Kratka studija o stručnoj praksi u visokom obrazovanju

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditelj: Valerija Botrić
 49. Osvrt stručnjaka na „Garancija za mlade – iskustva novih metoda za pomoć mladima u stjecanju neovisnosti“

  Naručitelj: ICF Consulting Services Ltd (ICF)
  Voditelj: Valerija Botrić
 50. Opće vs. strukovno obrazovanje: lekcije iz kvazi-eksperimenta u Hrvatskoj

  Naručitelj: CERGE-EI - GDN RRC 2016 Regional Research Competition
  Voditelj: Ivan Žilić
 51. Utjecaj Velike recesije na plaće i strukturu zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru u dvjema državama bivše Jugoslavije

  Naručitelj: OSF (Open Society Foundations) 2012-2013 Alumni Grant Program
  Voditelj: Jelena Laušev
 52. Analiza zdravstvenog sustava

  Naručitelj: MZB d.o.o., izdavač mjesečnika Banka
  Voditelj: Maja Vehovec
 53. Internetski indeks slobodnih radnih mjesta

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Marina Tkalec
 54. Subvencioniranje prehrane i smještaja studenata

  Naručitelj: Agencija za znanost i visoko obrazovanje
  Voditelj: Sandra Švaljek
 55. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanja prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2002. – 2006.

  Naručitelj: Ministarstvo rada, gospodarstva i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 56. Zašto turisti bježe od sukoba: zbog blizine ili percepcije? (PROPER)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj grant@EIZ)
  Voditelj: Marina Tkalec
 57. Studija ekonomske isplativosti korištenja razdjelnika topline u stambenim zgradama u RH

  Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
  Voditelj: Davor Mikulić
 58. Izvori izvoznog rasta i industrijski razvoj: empirijski dokazi u Hrvatskoj (INDUS)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Goran Buturac
 59. Analiza utjecaja povećanja trošarina, uvođenja minimalnih cijena i restrikcija u oglašavanju na proizvođače piva u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Udruga pivara / Heineken Hrvatska
  Voditelj: Marina Tkalec
 60. Ocjena financijske pismenosti u Hrvatskoj: Testiranje regionalnih razlika – pilot istraživanje

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Maja Vehovec
 61. Analiza ključnih kompetencija u području ekonomije i poslovanja – KOMPEKO

  Naručitelj: ESF
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 62. Indeks financijskih uvjeta

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Tajana Barbić, Tanja Broz
 63. Povezanost zombi kreditiranja, produktivnosti i zaposlenosti

  Naručitelj: GDN - CERGE EI Foundation
  Voditelj: Tanja Broz
 64. Izvještaj o Inicijativi za zapošljavanje mladih u Hrvatskoj

  Naručitelj: Europski parlament
  Voditelj: Valerija Botrić
 65. Utječu li financijski poticaji liječnicima na propisivanje lijekova? (FISIP)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivan Žilić
 66. Distribucijski učinak fiskalne politike u Hrvatskoj

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 67. Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini

  Naručitelj: Agencija za elektroničke medije
  Voditelj: Tajana Barbić
 68. Veliki podaci: Prognoziranje nezaposlenosti u EU-28 pomoću Google pretraživanja

  Naručitelj: ETLA - Institut za gospodarska istraživanja
  Voditelj: Iva Tomić
 69. Savjetovanje pri izradi Izvješća o starenju stanovništva (Ageing Report)

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske
  Voditelj: Danijel Nestić
 70. Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica – SOBOM

  Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditelj: Maruška Vizek
 71. Usluge izrade tablica ponude i uporabe prema KPD 2008 klasifikaciji proizvoda i NKD 2007 klasifikaciji djelatnosti za 2010. godinu

  Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditelj: Davor Mikulić
 72. Analiza kreditnog rizika kućanstava na osnovi ankete o potrošnji kućanstava u 2010.

  Naručitelj: Hrvatska narodna banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 73. Uspostava Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 74. Analiza konjunkturnih kretanja u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo financija
  Voditelj: Maruška Vizek
 75. Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama

  Naručitelj: Global Development Network (GDN)
  Voditelj: Maruška Vizek
 76. Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske

  Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditelj: Davor Mikulić
 77. Društveno-ekonomska analiza troškova i koristi u modelu fiskalnih poticaja za održivo poslovanje i razvoja izvoznih radno intenzivnih djelatnosti u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske

  Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti industrije tekstila, kože i obuće
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 78. Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti prehrambene industrije Republike Hrvatske

  Naručitelj: Klub EIZ
  Voditelj: Goran Buturac
 79. Utjecaj šokova ponude i potražnje iz Europske monetarne unije (EMU) na poslovne cikluse zemalja srednje i istočne Europe

  Naručitelj: GDN-CERGE-EI
  Voditelj: Tanja Broz
 80. Javni interes nije na prodaju – PINS II

  Naručitelj: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje Republike Hrvatske (SAFU)
  Voditelj: Irena Đokić
 81. Pregled financijskih mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti u članicama EU i preporuke za maksimiziranje njihovog učinka i daljnjeg razvoja (EEFin)

  Naručitelj: REKK Energiapiaci Tanacsado unutar ugovora s DG Environment
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 82. Analiza isplativosti potrebnih ulaganja u energetsku obnovu stambenih zgrada i zgrada javnog sektora Republike Hrvatske

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Davor Mikulić
 83. Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada – REGEA

  Naručitelj: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
  Voditelj: Davor Mikulić
 84. Zima dolazi! Ili ne? Evaluacija politika u hrvatskim turističkim gradovima (PECTOUR)

  Naručitelj: Zaklada CERGE-EI - GDN RRC 2016 Regional Research Competition
  Voditelj: Marina Tkalec
 85. Analiza odrednica turističke industrije u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung, Hrvatska
  Voditelj: Maruška Vizek
 86. Analiza intenziteta tržišnih sila i produktivnosti poduzeća u Hrvatskoj

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 87. Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – gospodarski aspekti (SUAZ)

  Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zagreba (Ured)
  Voditelj: Irena Đokić
 88. Ekonomski atlas HT Grupe

  Naručitelj: HT d.d.
  Voditelj: Maruška Vizek
 89. Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada (PROLAB)

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditelj: Marina Tkalec
 90. Utjecaj recesije na strukturu i kretanje nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj – ZAMAH

  Naručitelj: Europski socijalni fond
  Voditelj: Iva Tomić
 91. Kros-sektorska analiza sektora Promet i logistika i sektora Ekonomija i trgovina – XSEK

  Naručitelj: Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Voditelj: Ivan Žilić
 92. Izrada profila sektora za potrebe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – PROSEK

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 93. Studija o učincima minimalne plaće na zapošljavanje, proizvodnost i životni standard radnika u Hrvatskoj (MinPlaca)

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 94. Ponašanje potrošača u kupnji odjeće u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 95. Osvrt stručnjaka na „Pristup NEET populaciji – ključni sastojci za uspješno partnerstvo u poboljšanju participacije na tržištu rada“

  Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Iva Tomić
 96. Anketno ispitivanje građana o zaštiti privatnosti, nadzoru i praćenju

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Jelena Budak
 97. Strateška studija o radnoj mobilnosti – Hrvatska

  Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (WIIW)
  Voditelj: Valerija Botrić
 98. Mjerodavno tržište i tržišni udjeli u trgovini na malo u Hrvatskoj i EU

  Naručitelj: Agrokor d.d.
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 99. Analiza razlike u plaćama između privatnog sektora, sektora poduzeća u državnom vlasništvu i javnog sektora

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 100. Percepcije zainteresiranih strana o kompaniji «Ericsson Nikola Tesla»

  Naručitelj: Ericsson Nikola Tesla
  Voditelj: Maja Vehovec
 101. Analiza produktivnosti hrvatskih poduzeća

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Sonja Radas
 102. Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj

  Naručitelj: Zaklada Adris
  Voditelj: Danijel Nestić
 103. Gospodarsko i društveno vrednovanje za Hrvatsku morsku i obalnu strategiju (ESA)

  Naručitelj: Priority Action Programme / Regionial Activity Centre, Split
  Voditelj: Nenad Starc
 104. Starenje stanovništva i održavanje primjerenog životnog standarda u trećoj životnoj dobi

  Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora
  Voditelj: Maja Vehovec
 105. Anketno istraživanje izloženosti poslovnog sektora u Hrvatskoj korupciji i drugim oblicima kriminala

  Naručitelj: UNODC
  Voditelj: Jelena Budak
 106. Regional patterns of deindustrialization and prospects for reindustrialization in South and Central Eastern European countries

  Naručitelj: Global Development Network (GDN)
  Voditelj: Zoran Aralica
 107. Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj – Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta

  Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske - Ured za suzbijanje zlouporabe droga
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 108. Savjetodavne istraživačke i razvojne usluge u projektu osnivanja i izgradnje inovacijskog centra Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

  Naručitelj: Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 109. Učinci financijske krize na financijsku ranjivost kućanstava u Hrvatskoj

  Naručitelj: Donacija u okviru WIIW-GDN-SEE-CIS natječaja za 2011.
  Voditelj: Danijel Nestić
 110. Program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012. – 2016. (PUR Benkovac)

  Naručitelj: Grad Benkovac
  Voditelj: Nenad Starc
 111. Učinci krize na trgovinu na malo i vizija izlaska iz krize – anketno istraživanje

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 112. Ocjena poreznih olakšica za poticanje projekata istraživanja i razvoja u poslovnom sektoru

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
  Voditelj: Sandra Švaljek
 113. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanja obrtništva sa smjernicama za strategiju njegova razvoja

  Naručitelj: Hrvatska obrtnička komora
  Voditelj: Sandra Švaljek
 114. Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2012. godine

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Jelena Budak
 115. Metodološke osnove i sastavnice izvedbenoga modela za izračun cijene koštanja i vrijednosti zaliha gotovih proizvoda u «Sladorani» d.d. Županja

  Naručitelj: Sladorana d.d. Županja
  Voditelj: Mihaela Grubišić
 116. Analitičke podloge za učinkovitu decentralizaciju u Hrvatskoj

  Naručitelj: Hrvatska zajednica županija
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 117. Analiza dosadašnjeg razvitka i stanja kemijske industrije (potpodručja DG i DH) u EU i Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 118. Analiza razvoja i stanja obrtništva u Republici Hrvatskoj, sa smjernicama za pripremu razvojne strategije

  Naručitelj: Hrvatska obrtnička komora
  Voditelj: Sandra Švaljek
 119. Razvoj prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015.

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 120. Strateške odrednice razvitka i konkurentnost prerađivačke industrije Hrvatske do 2013. godine

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 121. Strateške odrednice razvitka kemijske industrije u Republici Hrvatskoj (potpodručje DG i DH) za razdoblje od 2007. – 2016.

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 122. Usvajanje praksi i znanja iz Norveške u području inovacija i njihova primjena na zemlje Zapadnog Balkana

  Naručitelj: Norwegian Research Council
  Voditelj: Zoran Aralica
 123. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije kože i proizvoda od kože u EU i Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 124. Istraživanje inovacijskog potencijala hrvatskih i mađarskih prekograničnih regija – Međimurska županija i Koprivničko-križevačka županija (INOPOT-MC-KKC)

  Naručitelj: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. - European Commission – IPA
  Voditelj: Zoran Aralica
 125. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije tekstila i odjeće u EU i Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 126. Ocjena programa inovacija financiranih od Svjetske banke u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
  Voditelj: Sonja Radas
 127. Koncepcija, strategija, sustav i politika plinofikacije RH – u novoj ekonomskoj geografiji (geoekonomiji) (2006. – 2011. godina)

  Naručitelj: Plinacro
  Voditelj: Slavko Kulić
 128. Konzultantska pomoć Državnom zavodu za statistiku pri provođenju istraživanja GBAORD, CIS i CDH

  Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditelj: Sonja Radas
 129. Pretpostavke pozicioniranja HEP-a kao lidera elektroenergetskog tržišta jugoistočne Europe (JIE) – sociokulturno razumijevanje postkonfliktnih okolnosti

  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda
  Voditelj: Slavko Kulić
 130. Izrada baze podataka o znanstvenim patentima u Europi

  Naručitelj: European Science Foundation
  Voditelj: Sonja Radas
 131. Strateške odrednice razvoja industrije kože i proizvoda od kože u Hrvatskoj za razdoblje od 2007. – 2015. godine

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 132. Izgradnja mreže transfera tehnologije u jugoistočnoj Europi radi veće koristi akademskog istraživanja za društvo i gospodarstvo

  Naručitelj: Austrian Scientific Organisation
  Voditelj: Sonja Radas
 133. Strateške odrednice razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006. do 2015.

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 134. Hrvatska inovacijska politika i njeni učinci

  Naručitelj: Global Development Network (GDN); Regional Research Competition (CERGE-EI)
  Voditelj: Domagoj Račić
 135. Studija opravdanosti izgradnje tvornice bioetanola – Županja

  Naručitelj: "Viro", d.d. Virovitica, "Sladorana", d.d. Županja i "Kandit-Premijer" d.d. Osijek
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 136. Inovacije u hrvatskim poduzećima, 2001. – 2003.

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta; Nacionalno vijeće za konkurentnost
  Voditelj: Domagoj Račić
 137. Barometar konkurentnosti Hrvatske 2005. – 2006., dio II.

  Naručitelj: Nacionalno vijeće za konkurentnost
  Voditelj: Jelena Budak
 138. Analiza financijskog poslovanja poslovno-inovacijskog središta Hrvatske – BICRO d.o.o.

  Naručitelj: BICRO – Agencija za inovacije
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 139. Utjecaj privatizacije Hrvatske elektroprivrede na društveno-ekonomski sustav Republike Hrvatske

  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda
  Voditelj: Slavko Kulić
 140. Izvješće o statusu hrvatske industrije, financija, znanosti i tehnologije

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 141. Usklađivanje plana razvitka Luke Osijek – studija izvodljivosti

  Naručitelj: Lučka uprava Osijek
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 142. Povezanost elektronskog poslovanja i suzbijanja sive ekonomije u Hrvatskoj – E-PAY

  Naručitelj: Komunikacijski laboratorij d.o.o. (VISA)
  Voditelj: Jelena Budak
 143. Tržišne, tehnološko-tehničke i ekonomske značajke izgradnje termoenergetskog objekta Plomin C-500 u hrvatskom energetskom sustavu i energetskoj zajednici jugoistočne Europe

  Naručitelj: HEP d.d.
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 144. Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta „Istraživanje socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“ (STOP)

  Naručitelj: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
  Voditelj: Sunčana Slijepčević
 145. Studija o istraživanju tržišnog potencijala za investicijski projekt izgradnje prometnog poligona

  Naručitelj: SINACO
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 146. Provedba evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016.

  Naručitelj: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
  Voditelj: Marijana Sumpor
 147. Investicijski projekt za PET i ciklotron u Hrvatskoj: studija predizvodljivosti

  Naručitelj: Institut Ruđer Bošković
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 148. Dimenzije nacionalne kulture kao odrednice poslovne klime u Hrvatskoj

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Edo Rajh
 149. Ekonomsko-financijski aspekti provedbe vodno-komunalnih direktiva

  Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 150. Analiza javnih rashoda i prijedlog pokazatelja rezultata i ishoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj – Učinkovitost

  Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 151. Integralno upravljanje obalnim područjem

  Naručitelj: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
  Voditelj: Nenad Starc
 152. Reforma javne uprave u Hrvatskoj

  Naručitelj: Zaklada Friedrich Ebert Stiftung (FES)
  Voditelj: Jelena Budak
 153. Projekt modernizacije hidrometeorološke službe Republike Hrvatske, izrada studije izvedivosti

  Naručitelj: University of Oklahoma, College of Atmospheric and Geographic Sciences
  Voditelj: Marijana Sumpor
 154. Anketno ispitivanje kućanstava o korupciji i drugim oblicima kriminala u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ured za droge i kriminal (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime)
  Voditelj: Jelena Budak
 155. Podrška pri izradi analitičkih podloga za strateške dokumente vezano uz razvojnu i gospodarsku politiku RH u procesu uključivanja u punopravno članstvo u EU

  Naručitelj: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF)
  Voditelj: Sandra Švaljek
 156. Analiza tržišta pravnih informacija u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Sonja Radas
 157. Analiza i preporuke kako bi lokalni proračuni postali poticajni za projekt energetske učinkovitosti

  Naručitelj: UNDP Hrvatska
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 158. Strateški plan dugoročnog razvitka postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj

  Naručitelj: TDI, Group Ltd, Ferry House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland
  Voditelj: Nenad Starc
 159. Analiza ekonomskih instrumenata zaštite okoliša

  Naručitelj: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 160. Studija učinaka promjene cijena usluga na telekomunikacijskom tržištu na gospodarstvo i građane

  Naručitelj: Hrvatska agencija za telekomunikacije
  Voditelj: Valerija Botrić
 161. Ekonomske analize u izradi upravljanja slivom Dunava

  Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 162. Koncept i izvedbene sastavnice modela integralnog upravljanja državnom imovinom u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Hrvatski fond za privatizaciju
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 163. Ekonomske analize u izradi plana upravljanja slivom Dunava: I. faza

  Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 164. Hrvatski mirovinski sustav s posebnim osvrtom na ulogu i položaj REGOS-a

  Naručitelj: Središnji registar osiguranika (REGOS)
  Voditelj: Mustafa Nušinović
Vrh