Završeni projekti

 1. Prethodna evaluacija Razvojne strategije Međimurske županije do 2020.; Ex-ante RSMŽ

  Naručitelj: Međimurska županija
  Voditelj: Irena Đokić
 2. Smjernice i preporuke za učinkovitiju vertikalnu koordinaciju u integriranom upravljanju obalnim područjima u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb / Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
  Voditelj: Marijana Sumpor
 3. Utjecaj digitalne transformacije na ekonomske ishode u Republici Hrvatskoj (HR-DIGI)

  Naručitelj: Hrvatska udruga poslodavaca
  Voditelj: Maruška Vizek
 4. Analiza dugoročnih fiskalnih učinaka demografskih promjena

  Naručitelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske
  Voditelj: Danijel Nestić
 5. Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj (CREATICO)

  Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija
  Voditelj: Ivana Rašić Bakarić
 6. Prijedlozi za unapređenje zadružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditelj: Tanja Broz
 7. Istraživanje sezonalnosti kriminala u Hrvatskoj – CRIS

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb – Tvoj Grant@EIZ
  Voditelj: Vedran Recher
 8. Izvještaj o održivosti poduzeća Coca-Cola HBC Hrvatska

  Naručitelj: Coca-Cola HBC Hrvatska
  Voditelj: Paul Stubbs
 9. Učinak digitalne transformacije na zapadnom Balkanu: rješavanje izazova na putu prema političkoj stabilnosti i ekonomskom napretku (WB-DIGI)

  Naručitelj: Deutsche Telekom AG; Telenor Norway, Telenor Srbija, Telenor Crna Gora, Telekom Austria, SAP, Ernst&Young
  Voditelj: Maruška Vizek
 10. Analiza rodnih razlika u Hrvatskoj (GendAssCro)

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 11. Učinci sveobuhvatne reforme mjera aktivne politike u zapošljavanju na ishode na tržišta rada mladih u Hrvatskoj – SOR

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditelj: Iva Tomić
 12. Usluga stručne podrške u razradi sustava izvještavanja o provedbi politike regionalnog razvoja

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
  Voditelj: Marijana Sumpor, Irena Đokić
 13. Utvrđivanje konkurentskih i kolaborativnih prednosti i razvojnih potencijala Grada Vukovara

  Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
  Voditelj: Marijana Sumpor, Irena Đokić
 14. Smart City pokazatelji: Alat za strateško upravljanje u hrvatskim velikim gradovima – Smart City

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb; TvojGrant@EIZ
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 15. Evaluacija utjecaja poticaja na mlada poduzeća tijekom recesije – GRANT IMPACT

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 16. Definiranje metode masovne procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj (MMPEIZ)

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Tajana Barbić
 17. Trening o zdravstvenom osiguranju i kvaliteti zdravstvene skrbi (EDU-HEALTH)

  Naručitelj: Ministarstvo zdravlja Republike Kosovo
  Voditelj: Maruška Vizek
 18. Analiza gospodarstva s projekcijama i scenarijima gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije do 2030. godine – PGŽ 2030

  Naručitelj: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Irena Đokić
 19. Izrada stručne podloge za izradu Izvješća o stanju u prostoru RH 2013.–2016.

  Naručitelj: Hrvatski zavod za prostorni razvoj
  Voditelj: Irena Đokić
 20. Evaluacija Preporuke Vijeća o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada –izvješće za Hrvatsku (TLU)

  Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (wiiw)
  Voditelj: Valerija Botrić
 21. Potpora za uspostavljanje sustava za strateško planiranje i pripremu Nacionalne razvojne strategije 2030. (DEEWB)

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Sonja Radas
 22. Izrada analize gospodarskih kretanja, za izradu Analiza i podloga za izradu energetske strategije Republike Hrvatske (CRO2050)

  Naručitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 23. Primjerenost mirovina i odbici za djecu u sustavu poreza na dohodak u Hrvatskoj (PenAdeq)

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 24. Procjena učinaka poticanja razvoja poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj putem ministarstva nadležnog za poduzetničku infrastrukturu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave – Poduzetničke zone

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 25. Desk research of tourism for blind and visually impaired in Croatia (BVI Croatia)

  Naručitelj: Institut ekonomskih nauka, Beograd
  Voditelj: Jelena Budak
 26. Analiza dinamike tržišta rada i ograničenja ekonomske uključenosti

  Naručitelj: Ured Svjetske banke u Bruxellesu
  Voditelj: Ivica Rubil
 27. Digitalni atlas HT Grupe

  Naručitelj: Hrvatski telekom d.d.
  Voditelj: Maruška Vizek
 28. Analiza zaposlenosti i socijalnog stanja u Hrvatskoj za Europski parlament

  Naručitelj: Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta
  Voditelj: Iva Tomić
 29. Transition into unhappiness? A detailed look into well-being of post-transition countries

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Vedran Recher
 30. Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske – 2018.

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Ivana Rašić
 31. Sektorska analiza građevinarstva

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Tajana Barbić
 32. Transparentnost i upravljanje javnim financijama

  Naručitelj: Hanns Seidel Stiftung Ured u Zagrebu
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 33. Pregled o tržištu nekretnina Republike Hrvatske za 2019. godinu

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Ivana Rašić
 34. Faktori uspjeha ženskog poduzetništva u Hrvatskoj (ZenPod)

  Naručitelj: 01 Content & Technology d.o.o.
  Voditelj: Sonja Radas
 35. Izvještaj o razlikama u plaćama između javnog i privatnog sektora u Hrvatskoj

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 36. Uloga oglašavanja u kupnjama potrošača preko mobilnih uređaja: moderirajući učinak inovativnosti potrošača (InnovM-ADS)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 37. Održivi razvoj u Hrvatskoj i Europski zeleni dogovor

  Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung
  Voditelj: Vedran Recher
 38. Izrada upitnika za provedbu istraživanja o elektroničkom sportu

  Naručitelj: Valiance UG Podružnica Zagreb
  Voditelj: Tanja Broz
 39. Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi

  Naručitelj: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park
  Voditelj: Zoran Aralica
 40. Usluga pružanja podrške HAMAG BICRO-u kao posredničkom tijelu razine 2 (u sklopu projekta Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja)

  Naručitelj: WYG savjetovanje
  Voditelj: Zoran Aralica
 41. Raspodjelni učinci fiskalne politike u Hrvatskoj

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 42. Usluga za projekt Interreg MED – Building the blue biotechnology community in the Mediterranean

  Naručitelj: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
  Voditelj: Zoran Aralica
 43. Prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije (ex ante PGŽ)

  Naručitelj: Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Nenad Starc
 44. Razvoj sektora kreativnih i kulturnih industrija u Istarskoj županiji

  Naručitelj: Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana
  Voditelj: Ivana Rašić
 45. Važnost mikro, malih i srednje velikih poduzeća za gospodarstvo RH

  Naručitelj: Media Val d.o.o.
  Voditelj: Maruška Vizek
 46. Pregled tržišta nekretnina za 2020. godinu

  Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
  Voditelj: Ivana Rašić
 47. Utjecaj COVID-19 pandemije na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj

  Naručitelj: Media Val d.o.o.
  Voditelj: Maruška Vizek
 48. Analiza utjecaja povećanja trošarina, uvođenja minimalnih cijena i restrikcija u oglašavanju na proizvođače piva u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore
  Voditelj: Maruška Vizek
 49. Inspiring digital entrepreneurship – IDEA

  Naručitelj: European Commission – Erasmus+ KA203
  Voditelj: Tajana Barbić
 50. Kreativne i kulturne industrije u RH – prije i nakon COVID-19

  Naručitelj: Hrvatsko društvo skladatelja – ZAMP
  Voditelj: Tajana Barbić
 51. Korupcija kao prepreka za učinkovitu borbu protiv pandemije COVID-19

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 52. Procjena ekonomskih učinaka uspostave 5G mreže u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Hrvatski telekom d.d.
  Voditelj: Maruška Vizek
 53. Razvoj standardizirane metodologije za optimalnu cijenu vrtića

  Naručitelj: UNICEF
  Voditelj: Ivan Žilić
 54. Stručna podrška u kontekstu utjecaja COVID-19 pandemije: Analiza regionalnog utjecaja COVID-19 pandemije na Republiku Hrvatsku s posebnim osvrtom na turistički sektor

  Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Andrea Mervar
 55. Perspektive lokalne razine vlasti u Europi

  Naručitelj: Technische Universität Darmstadt
  Voditelj: Sunčana Slijepčević, Dubravka Jurlina Alibegović
 56. Analiza poslovanja sektora privatne zaštite 2022.

  Naručitelj: Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 57. Učinci promjene strukture finalne potražnje na gospodarsku aktivnost u Hrvatskoj

  Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora
  Voditelj: Davor Mikulić
 58. Vrednovanje Plana razvoja Šibensko-kninske županije

  Naručitelj: Šibensko-kninska županija
  Voditelj: Ivana Rašić
 59. Razrada i kalibracija modela za masovne procjene vrijednosti nekretnina

  Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske
  Voditelj: Maruška Vizek
 60. Analiza ranjivosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj na turističku aktivnost

  Naručitelj: Media Val d.o.o.
  Voditelj: Maruška Vizek
 61. Analiza adekvatnosti novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i izrada preporuka za zakonodavne izmjene u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

  Naručitelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Voditelj: Danijel Nestić
 62. Stručna usluga za provedbu mapiranja i predviđanja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  Voditelj: Zoran Aralica
 63. Poboljšanje kvalitete subjektivnih podataka u svrhu boljeg odlučivanja: primjena na iskazane intencije

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Sonja Radas
 64. Usluga izrade Središnje baze podataka o kapacitetima JLPRS i dizajn sustava – IT sustav-platforma odnosno aplikacija i edukacija u projektu Optimizacija sustava LiPRS

  Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Voditelj: Ivana Rašić
 65. Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2021.

  Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
  Voditelj: Ivana Rašić
 66. Potpore, inovativnost i stilovi upravljanja – tajno oružje otpornosti malih poduzeća?

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 67. Dijagnosticiranje i adresiranje uskih grla povezanih sa starenjem i brigom za postizanje efikasnog tržišta rada u Hrvatskoj

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Vedran Recher
 68. Dubinska analiza društvenog učinka poduzetničkih projekata

  Naručitelj: Mindsmiths d.o.o.
  Voditelj: Paul Stubbs
 69. Prethodno savjetovanje tijekom izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. godine

  Naručitelj: Karlovačka županija
  Voditelj: Tanja Broz
 70. Mreža za aktivaciju mladih

  Naručitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Europski socijalni fond
  Voditelj: Valerija Botrić
 71. Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na subjekte u kreativnim i kulturnim industrijama – primjer dvije županije u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivana Rašić
 72. Razni utjecaji i analiza stanja tržišta nekretnina sa statističkom obradom trendova prometa i cijena tržišta nekretnina RH 2012. – 2021.

  Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske
  Voditelj: Maruška Vizek
 73. Usluga podrške u provedbi vrednovanja upravljačkom tijelu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  Voditelj: Marina Tkalec (do 27.11.2022. Ivan Žilić voditelj projekta, Marina Tkalec suradnica)
 74. Podrška napretku u praćenju siromaštva i socijalnih politika u Hrvatskoj

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 75. Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2022.

  Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
  Voditelj: Ivana Rašić
 76. Vrednovanje tijekom izrade Teritorijalne strategije (TS) kao dodatka Planu razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

  Naručitelj: Šibensko-kninska županija
  Voditelj: Ivana Rašić
 77. Moje mjesto pod suncem

  Naručitelj: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj / Slagalica - zaklada za razvoj lokalne zajednice
  Voditelj: Paul Stubbs
 78. Analiza učinaka i održivosti socijalne reforme iz 2019., Sjeverna Makedonija

  Naručitelj: SIGA
  Voditelj: Paul Stubbs
 79. Izrada kratke Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  Voditelj: Goran Buturac
 80. Percepcija javnosti o kreativnim industrijama u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Jelena Budak
 81. Provedba politika, strategija i projekata regionalnog razvoja

  Naručitelj: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 82. Usluge savjetovanja stručnjaka za financije – Ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva
  Voditelj: Maruška Vizek
 83. Analiza stanja i preporuke za razvoj daljnjih aktivnosti za osobe u NEET statusu – NEETstat

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Iva Tomić
 84. Drugi svijet je moguć: suvremeni značaj ekonomskih, društvenih, političkih i kulturalnih imaginacija Pokreta nesvrstanih 1961. – 1989.

  Naručitelj: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
  Voditelj: Paul Stubbs
 85. Komparativna analiza fiskalne autonomije velikih gradova: Studije slučaja Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine (COFALC)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 86. Statistička analiza prigovora potrošača – PRIPOT

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditelj: Ivan Žilić
 87. City specialisation and labor productivity in Southeast Europe – BaRaBaS

  Naručitelj: CERGE-EI, Češka Republika
  Voditelj: Ivana Rašić Bakarić, Sunčana Slijepčević, Katarina Bačić
 88. Izrada publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske“ – NEKRET

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Ivan Žilić
 89. Uspostava višenamjenske učionice na Ekonomskom institutu, Zagreb - EIZmetrics

  Naručitelj: Projekt financira Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj u okviru poziva „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“
  Voditelj: Zoran Aralica
 90. Moderiranje radionica u postupku izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020

  Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba
  Voditelj: Irena Đokić
 91. Višestruka deprivacija u Hrvatskoj

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 92. Savjetodavne usluge u strateškom planiranju

  Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba
  Voditelj: Irena Đokić
 93. Integralna analiza dosadašnjih učinaka razvoja i gradnje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2016. godine – RES

  Naručitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 94. Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti – BALKANSMUGG

  Naručitelj: Philip Morris International
  Voditelj: Jelena Budak
 95. Stajališta članova županijske skupštine u Primorsko-goranskoj županiji i preporuke za lokalni ekonomski razvoj

  Naručitelj: Primorsko-goranska županija
  Voditelj: Sunčana Slijepčević
 96. Analitičke odrednice naknade za pravo puta na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

  Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
  Voditelj: Maruška Vizek
 97. Usluge izrada analitičke podloge za izradu novog Zakona o otocima s prijedlogom poboljšanja

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  Voditelj: Nenad Starc
 98. Istraživanje učinaka Inovacijske unije – I3U

  Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Andrea Mervar (voditeljica EIZ tima)
 99. Savjetovanje u regionalnom razvoju Hrvatske

  Naručitelj: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ
  Voditelj: Nenad Starc
 100. Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju – PRICON (HRZZ)

  Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditelj: Jelena Budak
 101. Definiranje razvojnih prioriteta na razini statističkih NUTS II regija – MRRFEU NUTS II

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - MRRFEU
  Voditelj: Marijana Sumpor
 102. Ispitivanje poduzetničkog potencijala s fokusom na poduzetničke namjere mladih u zemljama u razvoju – ENIN

  Naručitelj: Sveučilište „Goce Delčev“ u Štipu, Makedonija
  Voditelj: Edo Rajh
 103. Recenzija (ex post evaluacija) nacrta razvojne strategije Primorsko-goranske županije – Ex post PGŽ

  Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Nenad Starc
 104. Znanstveno-istraživački projekt o prostorno-ekonomskim aspektima revitalizacije i reindustrijalizacije Grada Vukovara

  Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (FORGV)
  Voditelj: Goran Buturac
 105. Analitičke podloge za Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske

  Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske
  Voditelj: Nenad Starc
 106. Pregled sustava naukovanja u Republici Hrvatskoj – TCR Croatia

  Naručitelj: Fondazione G. Brodolini - u okviru ugovora s Cedefop-om
  Voditelj: Iva Tomić
 107. Projekcije i scenariji gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije za potrebe županijskog prostornog plana

  Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Nenad Starc
 108. Vještačenje predvidljivosti stanja poslovnog ciklusa u razdoblju od 2010. – 2013.

  Naručitelj: Sindikat znanosti i visokog obrazovanja
  Voditelj: Maruška Vizek
 109. Bayesian truth serum and its applications to conjoint analysis: A reliable way to assess user preferences for new products, services and policies – BayInno

  Naručitelj: Research Executive Agency, Europska komisija
  Voditelj: Sonja Radas
 110. Izrada prijedloga Smjernica s uvjetima/kriterijima za određene vrste namjena brownfield lokacija

  Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Irena Đokić
 111. SmartEIZ

  Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Zoran Aralica
 112. Usluge savjetovanja pri izradi modela dugoročne projekcije mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj (MirModel)

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske
  Voditelj: Danijel Nestić
 113. Evaluation Helpdesk

  Naručitelj: Applica Sprl
  Voditelj: Marijana Sumpor
 114. Dječje siromaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj

  Naručitelj: Zaklada Adris
  Voditelj: Paul Stubbs
 115. Konzultacije oko razvoja Europskog sustava analize ponude i potražnje za radom preko interneta: pregledne aktivnosti – OnlineVac

  Naručitelj: Konzorcij predvođen centrom CRISP (University of Milano Bicocca)
  Voditelj: Danijel Nestić
 116. Mreža europske socijalne politike – ESPN

  Naručitelj: Europska komisija (konzorcij dobitnik projekta: CEPS/INSEAD)
  Voditelj: Paul Stubbs
 117. Privatni izdaci za zdravstvo u Hrvatskoj – PRIZD

  Naručitelj: Freyr d.o.o.
  Voditelj: Ivica Rubil
 118. Predicted vs. Stated Preference: Application to Conjoint Analysis in Innovation Development

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Sonja Radas
 119. WelfarEurope – Mjerenje kvalitete života i rada u Europi

  Naručitelj: Europski socijalni fond (ESF)
  Voditelj: Ivica Rubil
 120. Kratka studija o stručnoj praksi u visokom obrazovanju

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditelj: Valerija Botrić
 121. Osvrt stručnjaka na „Garancija za mlade – iskustva novih metoda za pomoć mladima u stjecanju neovisnosti“

  Naručitelj: ICF Consulting Services Ltd (ICF)
  Voditelj: Valerija Botrić
 122. Tržište rada, obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita – Hrvatska i EU

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Danijel Nestić (Iva Tomić do 1.4.2020.)
 123. Opće vs. strukovno obrazovanje: lekcije iz kvazi-eksperimenta u Hrvatskoj

  Naručitelj: CERGE-EI - GDN RRC 2016 Regional Research Competition
  Voditelj: Ivan Žilić
 124. Stavovi građana o nedopuštenim aktivnostima

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Jelena Budak
 125. Utjecaj Velike recesije na plaće i strukturu zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru u dvjema državama bivše Jugoslavije

  Naručitelj: OSF (Open Society Foundations) 2012-2013 Alumni Grant Program
  Voditelj: Jelena Laušev
 126. Analiza zdravstvenog sustava

  Naručitelj: MZB d.o.o., izdavač mjesečnika Banka
  Voditelj: Maja Vehovec
 127. Analiza širih koristi energetske obnove zgrada

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Davor Mikulić
 128. Uloga regionalnih i lokalnih jedinica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 129. Internetski indeks slobodnih radnih mjesta

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Marina Tkalec
 130. Zašto izostaje makroekonomska konvergencija Hrvatske prema EU?

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 131. Subvencioniranje prehrane i smještaja studenata

  Naručitelj: Agencija za znanost i visoko obrazovanje
  Voditelj: Sandra Švaljek
 132. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanja prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2002. – 2006.

  Naručitelj: Ministarstvo rada, gospodarstva i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 133. Project monitoring and evaluation: Assessment of the Second Science and Technology Project

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  Voditelj: Sonja Radas
 134. Zašto turisti bježe od sukoba: zbog blizine ili percepcije? (PROPER)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj grant@EIZ)
  Voditelj: Marina Tkalec
 135. Suvremene odrednice razvoja inovacijskih sustava i analiza učinaka

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Zoran Aralica
 136. Studija ekonomske isplativosti korištenja razdjelnika topline u stambenim zgradama u RH

  Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
  Voditelj: Davor Mikulić
 137. Izvori izvoznog rasta i industrijski razvoj: empirijski dokazi u Hrvatskoj (INDUS)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Goran Buturac
 138. Analiza utjecaja povećanja trošarina, uvođenja minimalnih cijena i restrikcija u oglašavanju na proizvođače piva u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Udruga pivara / Heineken Hrvatska
  Voditelj: Marina Tkalec
 139. Ocjena financijske pismenosti u Hrvatskoj: Testiranje regionalnih razlika – pilot istraživanje

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Maja Vehovec
 140. Analiza ključnih kompetencija u području ekonomije i poslovanja – KOMPEKO

  Naručitelj: ESF
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 141. Indeks financijskih uvjeta

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Tajana Barbić, Tanja Broz
 142. Povezanost zombi kreditiranja, produktivnosti i zaposlenosti

  Naručitelj: GDN - CERGE EI Foundation
  Voditelj: Tanja Broz
 143. Izvještaj o Inicijativi za zapošljavanje mladih u Hrvatskoj

  Naručitelj: Europski parlament
  Voditelj: Valerija Botrić
 144. Utječu li financijski poticaji liječnicima na propisivanje lijekova? (FISIP)

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivan Žilić
 145. Distribucijski učinak fiskalne politike u Hrvatskoj

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Ivica Rubil
 146. Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini

  Naručitelj: Agencija za elektroničke medije
  Voditelj: Tajana Barbić
 147. Veliki podaci: Prognoziranje nezaposlenosti u EU-28 pomoću Google pretraživanja

  Naručitelj: ETLA - Institut za gospodarska istraživanja
  Voditelj: Iva Tomić
 148. Savjetovanje pri izradi Izvješća o starenju stanovništva (Ageing Report)

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske
  Voditelj: Danijel Nestić
 149. Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica – SOBOM

  Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditelj: Maruška Vizek
 150. Usluge izrade tablica ponude i uporabe prema KPD 2008 klasifikaciji proizvoda i NKD 2007 klasifikaciji djelatnosti za 2010. godinu

  Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditelj: Davor Mikulić
 151. Analiza kreditnog rizika kućanstava na osnovi ankete o potrošnji kućanstava u 2010.

  Naručitelj: Hrvatska narodna banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 152. Uspostava Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 153. Analiza konjunkturnih kretanja u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo financija
  Voditelj: Maruška Vizek
 154. Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama

  Naručitelj: Global Development Network (GDN)
  Voditelj: Maruška Vizek
 155. Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske

  Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditelj: Davor Mikulić
 156. Društveno-ekonomska analiza troškova i koristi u modelu fiskalnih poticaja za održivo poslovanje i razvoja izvoznih radno intenzivnih djelatnosti u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske

  Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti industrije tekstila, kože i obuće
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 157. Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti prehrambene industrije Republike Hrvatske

  Naručitelj: Klub EIZ
  Voditelj: Goran Buturac
 158. Utjecaj šokova ponude i potražnje iz Europske monetarne unije (EMU) na poslovne cikluse zemalja srednje i istočne Europe

  Naručitelj: GDN-CERGE-EI
  Voditelj: Tanja Broz
 159. Javni interes nije na prodaju – PINS II

  Naručitelj: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje Republike Hrvatske (SAFU)
  Voditelj: Irena Đokić
 160. Pregled financijskih mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti u članicama EU i preporuke za maksimiziranje njihovog učinka i daljnjeg razvoja (EEFin)

  Naručitelj: REKK Energiapiaci Tanacsado unutar ugovora s DG Environment
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 161. Analiza isplativosti potrebnih ulaganja u energetsku obnovu stambenih zgrada i zgrada javnog sektora Republike Hrvatske

  Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Davor Mikulić
 162. Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada – REGEA

  Naručitelj: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
  Voditelj: Davor Mikulić
 163. Zima dolazi! Ili ne? Evaluacija politika u hrvatskim turističkim gradovima (PECTOUR)

  Naručitelj: Zaklada CERGE-EI - GDN RRC 2016 Regional Research Competition
  Voditelj: Marina Tkalec
 164. Analiza odrednica turističke industrije u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung, Hrvatska
  Voditelj: Maruška Vizek
 165. Analiza intenziteta tržišnih sila i produktivnosti poduzeća u Hrvatskoj

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 166. Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – gospodarski aspekti (SUAZ)

  Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zagreba (Ured)
  Voditelj: Irena Đokić
 167. Ekonomski atlas HT Grupe

  Naručitelj: HT d.d.
  Voditelj: Maruška Vizek
 168. Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada (PROLAB)

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditelj: Marina Tkalec
 169. Utjecaj recesije na strukturu i kretanje nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj – ZAMAH

  Naručitelj: Europski socijalni fond
  Voditelj: Iva Tomić
 170. Kros-sektorska analiza sektora Promet i logistika i sektora Ekonomija i trgovina – XSEK

  Naručitelj: Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Voditelj: Ivan Žilić
 171. Izrada profila sektora za potrebe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – PROSEK

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 172. Studija o učincima minimalne plaće na zapošljavanje, proizvodnost i životni standard radnika u Hrvatskoj (MinPlaca)

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 173. Ponašanje potrošača u kupnji odjeće u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 174. Osvrt stručnjaka na „Pristup NEET populaciji – ključni sastojci za uspješno partnerstvo u poboljšanju participacije na tržištu rada“

  Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Iva Tomić
 175. Anketno ispitivanje građana o zaštiti privatnosti, nadzoru i praćenju

  Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Jelena Budak
 176. Strateška studija o radnoj mobilnosti – Hrvatska

  Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (WIIW)
  Voditelj: Valerija Botrić
 177. Mjerodavno tržište i tržišni udjeli u trgovini na malo u Hrvatskoj i EU

  Naručitelj: Agrokor d.d.
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 178. Analiza razlike u plaćama između privatnog sektora, sektora poduzeća u državnom vlasništvu i javnog sektora

  Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 179. Percepcije zainteresiranih strana o kompaniji «Ericsson Nikola Tesla»

  Naručitelj: Ericsson Nikola Tesla
  Voditelj: Maja Vehovec
 180. Analiza produktivnosti hrvatskih poduzeća

  Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Sonja Radas
 181. Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj

  Naručitelj: Zaklada Adris
  Voditelj: Danijel Nestić
 182. Gospodarsko i društveno vrednovanje za Hrvatsku morsku i obalnu strategiju (ESA)

  Naručitelj: Priority Action Programme / Regionial Activity Centre, Split
  Voditelj: Nenad Starc
 183. Starenje stanovništva i održavanje primjerenog životnog standarda u trećoj životnoj dobi

  Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora
  Voditelj: Maja Vehovec
 184. Anketno istraživanje izloženosti poslovnog sektora u Hrvatskoj korupciji i drugim oblicima kriminala

  Naručitelj: UNODC
  Voditelj: Jelena Budak
 185. Regional patterns of deindustrialization and prospects for reindustrialization in South and Central Eastern European countries

  Naručitelj: Global Development Network (GDN)
  Voditelj: Zoran Aralica
 186. Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj – Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta

  Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske - Ured za suzbijanje zlouporabe droga
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 187. Savjetodavne istraživačke i razvojne usluge u projektu osnivanja i izgradnje inovacijskog centra Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

  Naručitelj: Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 188. Učinci financijske krize na financijsku ranjivost kućanstava u Hrvatskoj

  Naručitelj: Donacija u okviru WIIW-GDN-SEE-CIS natječaja za 2011.
  Voditelj: Danijel Nestić
 189. Program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012. – 2016. (PUR Benkovac)

  Naručitelj: Grad Benkovac
  Voditelj: Nenad Starc
 190. Učinci krize na trgovinu na malo i vizija izlaska iz krize – anketno istraživanje

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 191. Ocjena poreznih olakšica za poticanje projekata istraživanja i razvoja u poslovnom sektoru

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Voditelj: Sandra Švaljek / Zoran Aralica
 192. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanja obrtništva sa smjernicama za strategiju njegova razvoja

  Naručitelj: Hrvatska obrtnička komora
  Voditelj: Sandra Švaljek
 193. Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2012. godine

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Jelena Budak
 194. Metodološke osnove i sastavnice izvedbenoga modela za izračun cijene koštanja i vrijednosti zaliha gotovih proizvoda u «Sladorani» d.d. Županja

  Naručitelj: Sladorana d.d. Županja
  Voditelj: Mihaela Grubišić
 195. Analitičke podloge za učinkovitu decentralizaciju u Hrvatskoj

  Naručitelj: Hrvatska zajednica županija
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 196. Analiza dosadašnjeg razvitka i stanja kemijske industrije (potpodručja DG i DH) u EU i Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 197. Analiza razvoja i stanja obrtništva u Republici Hrvatskoj, sa smjernicama za pripremu razvojne strategije

  Naručitelj: Hrvatska obrtnička komora
  Voditelj: Sandra Švaljek
 198. Razvoj prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015.

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 199. Strateške odrednice razvitka i konkurentnost prerađivačke industrije Hrvatske do 2013. godine

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 200. Strateške odrednice razvitka kemijske industrije u Republici Hrvatskoj (potpodručje DG i DH) za razdoblje od 2007. – 2016.

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 201. Usvajanje praksi i znanja iz Norveške u području inovacija i njihova primjena na zemlje Zapadnog Balkana

  Naručitelj: Norwegian Research Council
  Voditelj: Zoran Aralica
 202. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije kože i proizvoda od kože u EU i Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 203. Istraživanje inovacijskog potencijala hrvatskih i mađarskih prekograničnih regija – Međimurska županija i Koprivničko-križevačka županija (INOPOT-MC-KKC)

  Naručitelj: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. - European Commission – IPA
  Voditelj: Zoran Aralica
 204. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije tekstila i odjeće u EU i Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 205. Ocjena programa inovacija financiranih od Svjetske banke u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
  Voditelj: Sonja Radas
 206. Koncepcija, strategija, sustav i politika plinofikacije RH – u novoj ekonomskoj geografiji (geoekonomiji) (2006. – 2011. godina)

  Naručitelj: Plinacro
  Voditelj: Slavko Kulić
 207. Konzultantska pomoć Državnom zavodu za statistiku pri provođenju istraživanja GBAORD, CIS i CDH

  Naručitelj: Državni zavod za statistiku
  Voditelj: Sonja Radas
 208. Pretpostavke pozicioniranja HEP-a kao lidera elektroenergetskog tržišta jugoistočne Europe (JIE) – sociokulturno razumijevanje postkonfliktnih okolnosti

  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda
  Voditelj: Slavko Kulić
 209. Izrada baze podataka o znanstvenim patentima u Europi

  Naručitelj: European Science Foundation
  Voditelj: Sonja Radas
 210. Strateške odrednice razvoja industrije kože i proizvoda od kože u Hrvatskoj za razdoblje od 2007. – 2015. godine

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 211. Izgradnja mreže transfera tehnologije u jugoistočnoj Europi radi veće koristi akademskog istraživanja za društvo i gospodarstvo

  Naručitelj: Austrian Scientific Organisation
  Voditelj: Sonja Radas
 212. Strateške odrednice razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006. do 2015.

  Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 213. Hrvatska inovacijska politika i njeni učinci

  Naručitelj: Global Development Network (GDN); Regional Research Competition (CERGE-EI)
  Voditelj: Domagoj Račić
 214. Studija opravdanosti izgradnje tvornice bioetanola – Županja

  Naručitelj: "Viro", d.d. Virovitica, "Sladorana", d.d. Županja i "Kandit-Premijer" d.d. Osijek
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 215. Inovacije u hrvatskim poduzećima, 2001. – 2003.

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; Nacionalno vijeće za konkurentnost
  Voditelj: Domagoj Račić
 216. Barometar konkurentnosti Hrvatske 2005. – 2006., dio II.

  Naručitelj: Nacionalno vijeće za konkurentnost
  Voditelj: Jelena Budak
 217. Analiza financijskog poslovanja poslovno-inovacijskog središta Hrvatske – BICRO d.o.o.

  Naručitelj: BICRO – Agencija za inovacije
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 218. Utjecaj privatizacije Hrvatske elektroprivrede na društveno-ekonomski sustav Republike Hrvatske

  Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda
  Voditelj: Slavko Kulić
 219. Izvješće o statusu hrvatske industrije, financija, znanosti i tehnologije

  Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 220. Usklađivanje plana razvitka Luke Osijek – studija izvodljivosti

  Naručitelj: Lučka uprava Osijek
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 221. Povezanost elektronskog poslovanja i suzbijanja sive ekonomije u Hrvatskoj – E-PAY

  Naručitelj: Komunikacijski laboratorij d.o.o. (VISA)
  Voditelj: Jelena Budak
 222. Tržišne, tehnološko-tehničke i ekonomske značajke izgradnje termoenergetskog objekta Plomin C-500 u hrvatskom energetskom sustavu i energetskoj zajednici jugoistočne Europe

  Naručitelj: HEP d.d.
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 223. Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta „Istraživanje socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“ (STOP)

  Naručitelj: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
  Voditelj: Sunčana Slijepčević
 224. Studija o istraživanju tržišnog potencijala za investicijski projekt izgradnje prometnog poligona

  Naručitelj: SINACO
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 225. Provedba evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016.

  Naručitelj: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
  Voditelj: Marijana Sumpor
 226. Investicijski projekt za PET i ciklotron u Hrvatskoj: studija predizvodljivosti

  Naručitelj: Institut Ruđer Bošković
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 227. Dimenzije nacionalne kulture kao odrednice poslovne klime u Hrvatskoj

  Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Edo Rajh
 228. Ekonomsko-financijski aspekti provedbe vodno-komunalnih direktiva

  Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 229. Analiza javnih rashoda i prijedlog pokazatelja rezultata i ishoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj – Učinkovitost

  Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 230. Integralno upravljanje obalnim područjem

  Naručitelj: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
  Voditelj: Nenad Starc
 231. Reforma javne uprave u Hrvatskoj

  Naručitelj: Zaklada Friedrich Ebert Stiftung (FES)
  Voditelj: Jelena Budak
 232. Projekt modernizacije hidrometeorološke službe Republike Hrvatske, izrada studije izvedivosti

  Naručitelj: University of Oklahoma, College of Atmospheric and Geographic Sciences
  Voditelj: Marijana Sumpor
 233. Anketno ispitivanje kućanstava o korupciji i drugim oblicima kriminala u Hrvatskoj

  Naručitelj: Ured za droge i kriminal (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime)
  Voditelj: Jelena Budak
 234. Podrška pri izradi analitičkih podloga za strateške dokumente vezano uz razvojnu i gospodarsku politiku RH u procesu uključivanja u punopravno članstvo u EU

  Naručitelj: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF)
  Voditelj: Sandra Švaljek
 235. Analiza tržišta pravnih informacija u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Europska komisija
  Voditelj: Sonja Radas
 236. Analiza i preporuke kako bi lokalni proračuni postali poticajni za projekt energetske učinkovitosti

  Naručitelj: UNDP Hrvatska
  Voditelj: Dubravka Jurlina Alibegović
 237. Strateški plan dugoročnog razvitka postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj

  Naručitelj: TDI, Group Ltd, Ferry House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland
  Voditelj: Nenad Starc
 238. Analiza ekonomskih instrumenata zaštite okoliša

  Naručitelj: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 239. Studija učinaka promjene cijena usluga na telekomunikacijskom tržištu na gospodarstvo i građane

  Naručitelj: Hrvatska agencija za telekomunikacije
  Voditelj: Valerija Botrić
 240. Ekonomske analize u izradi upravljanja slivom Dunava

  Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 241. Koncept i izvedbene sastavnice modela integralnog upravljanja državnom imovinom u Republici Hrvatskoj

  Naručitelj: Hrvatski fond za privatizaciju
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 242. Ekonomske analize u izradi plana upravljanja slivom Dunava: I. faza

  Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa
 243. Hrvatski mirovinski sustav s posebnim osvrtom na ulogu i položaj REGOS-a

  Naručitelj: Središnji registar osiguranika (REGOS)
  Voditelj: Mustafa Nušinović
Vrh