Analitičke odrednice naknade za pravo puta na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu


Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
Trajanje: 15. listopada 2017. – 15. ožujka 2018.
Voditeljica projekta: Maruška Vizek
Suradnica: Marina Tkalec, Tajana Barbić, Tena Gržičić, Maruška Vizek


Sažetak:
 
Svrha projekta bila je analizirati temeljne odrednice naknade za pravo puta na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u Hrvatskoj i europskim zemljama kako bi se utvrdilo je li razina naknade za pravo puta u Hrvatskoj bila prikladno određena. U tu svrhu provedena je analiza koja se sastojala od četiri segmenta. U prvom segmentu analizirala se regulatorna praksa načina plaćanja naknade za pravo puta na EKI u Hrvatskoj i europskim zemljama. U drugom segmentu analizirala se opterećenost poslovanja regionalnih telekoma rashodima za naknadu za pravo puta. U trećem segmentu se naknada za pravo puta analizirala u kontekstu digitalnog razvoja ekonomija, a u četvrtom segmentu se naknada analizirala u kontekstu vrijednosti zemljišta preko kojeg EKI prolazi. Rezultat provedene analize bila je skupina preporuka za nositelje javnih politika.


Studija se može preuzeti ovdje.
PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Sektori i poduzeća; Hrvatska ekonomija


 

Vrh