Izrada publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske“ – NEKRET


Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Trajanje: 5. prosinca 2017. – 4. travnja 2018.
Voditelj: Ivan Žilić
Suradnici: Marina Tkalec, Maruška Vizek


Svrha projekta bila je izrada publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske“ koja se sastojala od informativnog i za građane lako upotrebljivog pregleda stanja na tržištu nekretnina klasificiranog po kategorijama nekretnina i po manjim regionalnim jedinicama. S obzirom na to da se publikacija objavila po prvi puta, u pregledu je prikazan i povijesni razvoj tržišta nekretnina. Temelj publikacije bili su podaci o kupoprodajnim cijenama nekretnina iz aplikacije eNekretnine.

Prvi je korak bila analiza dobivenih podataka kako bi se ustanovile eventualne nekonzistentnosti, nakon čega je slijedila izrada deskriptivne statistike na temelju dostupnih kategorija/obilježja. Analiza se zatim proširila na karakteristike definirane projektnim ugovorom te na obilježja u dogovoru s Ministarstvom. U svrhu izrade publikacije korišteni su podaci raspoloživi u aplikaciji eNekretnine koji su obrađeni korištenjem različitih metoda deskriptivne statistike u svrhu izračuna prosječnih cijena nekretnina. Za analizu i prikaz najvažnijih determinanti cijena nekretnina korišten je regresijski (hedonički) model.


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Makroekonomija; Hrvatska ekonomija


 

Vrh