Evaluacija utjecaja poticaja na mlada poduzeća tijekom recesije – GRANT IMPACT


Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
Suradnici: Stjepan Srhoj, Sonja Radas
Trajanje: 13.02.2018. - 30.09.2018.

Glavni cilj ovog projekta bio je provesti evaluaciju grantova mladim tvrtkama u Hrvatskoj tijekom razdoblja recesije 2008. - 2013. Mlade tvrtke bile su definirane kao one koje su 5 ili manje godina na tržištu. Konkretno, varijabla ishoda od najvećeg interesa bile su godine preživljavanja na tržištu nakon dobivanja bespovratnih sredstava koja je bila popraćena drugim čimbenicima kao što su povećanje prometa, zaposlenosti, ukupna produktivnost faktora i produktivnost rada.
 
Projektne aktivnosti uključivale su:

  1. Spajanje FINA baze podataka s bazom dobitnika bespovratnih sredstava
  2. Odabir odgovarajuće metodologije za procjenu utjecaja potpore
  3. Procjenu učinka dodjele grantova na stopu preživljavanja i uspješnost poduzeća. 

Metodologija za ovaj projekt sastojala se od pet dijelova. U prvom dijelu spojene su dvije velike baze podataka: i) FINA baza s financijskim podacima o populaciji hrvatskih poduzeća za razdoblje od 2003. do 2016. godine; i ii) podaci o dodjeli bespovratnih sredstava tvrtkama u razdoblju od 2008. do 2013. godine iz Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Drugi dio metodologije uključivao je proces čišćenja podataka koji nam je ostavio samo relevantna zapažanja. Sljedeći se dio usredotočio na odabir odgovarajuće metodologije za procjenu utjecaja bespovratnih sredstava. Četvrti dio metodologije uključivao je procjenu vjerojatnosti dobivanja bespovratnih sredstava pomoću probit modela. Konačno, u petom metodološkom koraku definirali smo varijable ishoda od interesa te smo koristili različite tehnike podudaranja za procjenu učinka dodjele bespovratnih sredstava.

Vrh