Definiranje metode masovne procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj (MMPEIZ)

Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Trajanje projekta: 5.12.2017.– 5.6.2018.
Voditeljica projekta: Tajana Barbić
Suradnici: Maruška Vizek, Branimir Majčica
 
Sažetak projekta:
Ciljevi projekta bili su analizirati postojeće MMP-ove koji su se nalazili u primjeni, usporediti pristupe odabranih zemalja metodi masovne procjene nekretnina, identificirati podatke koji su nedostajali te definirati metode masovne procjene vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj. U sklopu projekta analizirani su postojeći MMP-ovi koji su se nalazili u primjeni te je prikazan detaljan pregled stručne i znanstvene literature koja obrađuje masovno vrednovanje nekretnina te analiza metoda masovnog vrednovanja koje je propisivalo udruženje International Association of Assessing Officers (IAAO). Nadalje, projekt je obuhvaćao sažetu komparativnu analizu pristupa odabranih zemalja prema korištenoj metodi masovne procjene nekretnina, analizu specifičnosti lokalnog tržišta te analizu stanja raspoloživih i identificiranje podataka koji su nedostajali. Kao rezultat projekta predstavljen je prijedlog metode te je provedena provjera i kalibracija parametara na stvarnim primjerima procjene vrijednosti nekretnina.


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija

Vrh